V-systém: Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023

V-systém: Stejná šance – zaměstnavatel roku 2023

 

I v letošním roce se konala soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku. 10. ročník soutěže určené firmám, které dlouhodobě na otevřeném trhu práce zaměstnávají lidi se zdravotním postižením, se konal v 9 krajích. Patronát nad letošním ročníkem soutěže přijala Olga Richterová – místopředsedkyně Sněmovny. Pořadí vítězů určila odborná porota.

Společnost V-systém, člen skupiny Saint-Gobain, byla již podruhé nominována slečnou Lenkou, která je zde zaměstnána od r. 2019.

První nominace z roku 2020 byla proměněna v 2. místo. V letošním ročníku je nám ctí se opět chlubit umístěním na stupních vítězů, a to dokonce na tom nejvyšším.

Vyhlášení proběhlo 15.6.2023 v krásném prostředí zámku Jemniště a byla to opravdu slavnostní chvíle.

Všichni si uvědomujeme svou společenskou odpovědnost, což bylo podtrženo i obsahem doprovodného programu zaměřeného na téma ESG. Téma enviromentální a sociální odpovědnosti a udržitelnosti se stává fenoménem dnešní doby. Ač se může zdát, že zaměstnáním jednoho člověka moc nezmůžeme, z pohledu všech zúčastněných společností pak zmůžeme mnoho. 

Koneckonců nejen my pomáháme lidem s postižením, mnohdy se můžeme přiučit i my od nich. My se například od „naší Lenky“ neustále učíme vážit si i malých věcí, více vnímat, jak málo někdy stačí k velké radosti a její neustávající optimistický pohled na svět je každodenní motivací.

Nominovaných bylo ve Středočeském kraji 19 firem. Na prvním místě jsme se umístili my – V-systém elektro s.r.o., na druhém Město Bystřice, na třetím DB Schenker Česká republika a na sdíleném 4. až 10. místě: KEMPER CZ, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Obec Úmonín, Restaurace Na Mlíkárně, Ruah o.p.s., AHC Senior centrum Kolín, Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

 

Stejná šance