Přidáno 2. Červen, 2020
V předchozím příspěvku jsme se věnovali chybám u montáže suchých podlah, dnes plynule budeme pokračovat a věnovat se budeme chybám, které se objevují u montáže sádrokartonové příčky.

Sádrokartonová příčka, jednoduchá rychlá a při správném provedení akusticky a protipožárně účinná konstrukce. V některých případech je daleko účinnější než jiné technologie. To všechno může příčka ze sádrokartonu splňovat při správném namontování. Setkáváme se s porušeními montážních pravidel, kdy může dojít k úplnému ztracení odzkoušených vlastností či porušení statiky konstrukce.

  • Prvním krokem při montáži příčky je vyměření a následná montáž obvodových vodorovných UW profilů a svislých CW profilů. Tyto obvodové profily jsou přímo v kontaktu s nosnou konstrukcí. Aby nedocházelo k přenosu hluku, je potřeba profily podlepit pěnovým napojovacím těsněním. Tento krok je často opomíjený, jelikož to ‘‘není vidět‘‘, ale po montáži to bude rozhodně slyšet.

 

  • Stojiny (CW profily) se ve většině případů nespojují s obvodovými UW profily. Při spojení těchto dvou profilů k sobě zamezíme možnosti pohybu a dilataci konstrukce. (Výjimkou je prostor kolem otvoru v sádrokartonové příčce, toto místo je potřeba zajistit, a proto se např. kolem dveří UW profil s CW profilem spojuje např. perforačními kleštěmi.)
  • Montážní profily (stojiny) jsou u příčky profily CW, které se vyrábí v několika délkových rozměrech. Příčky mají různé výšky, a někdy je tedy nutné profily napojit. V tom případě musíme vytvořit příložku, která se dá provést více způsoby. Dutina u napojení C se velmi často  nevycpe minerální izolací a vzniká akustický most.

  • Chyby při vkládání minerální izolace. Izolace by měla být vždy vložena celoplošně bez mezer a s případným vyvázáním podle typu izolace. Kdy je nutné izolaci zajistit, najdete v předchozím článku ZDE.

 

  • Při montáži opláštění se desky orientují vždy na výšku ke svislým CW profilům. Používání zbytků desek na opláštění příčky je možné, ale je nutné dodržet minimální šířku přířezu, aby nedošlo k narušení celistvosti konstrukce. Používá se přířez s minimální šíří 400 mm a neměly by být dva přířezy vedle sebe ani nad sebou, aby nedocházelo ke vzniku křížových spár.

  • Desky opláštění by neměly být montovány ,,na doraz“ k obvodové konstrukci. Správně by měla vzniknout mezera po obvodu celé konstrukce 5 - 10 mm, kterou je možné po montáži dotmelit. Článek na zapravení rohů a koutů, aby nedocházelo k praskání, je k dispozici ZDE.

 

Veškeré montážní zásady jsou uvedené v Montážní příručce sádrokartonáře.

V případě dotazů se obraťte na naše Centrum technické a obchodní podpory.

 

Ohodnoťte článek