Rigips

Jaké jsou nejčastější chyby při realizaci sádrokartonových konstrukcí podkroví? Proč k nim dochází a co mohou způsobit?

Jaké jsou nejčastější chyby při realizaci sádrokartonových konstrukcí podkroví? Proč k nim dochází a co mohou způsobit?

 

Sádrokartonová konstrukce v podkroví je jedním z nejčastěji řešených témat u rekonstrukcí starších domů. Ve většině případů se jedná o předělání neobytné části podkroví na obytnou a zateplenou.

Při zásahu do stávajícího stavu je potřeba velmi pečlivě vybrat vhodný systém pro zateplení a neopomenout náležitosti spojené s požadavky na zateplení či větranou mezeru pro zajištění správné funkce konstrukce.

K jakým chybám nejčastěji u sádrokartonových konstrukcí podkroví dochází?

Jelikož se konstrukce podkroví může skládat z vodorovného podhledu, šikminy a předsazené stěny, je mnoho částí, kde může dojít k nedostatkům.

Část vodorovného podhledu a nejčastější chyby při realizaci jsme vám představili v našem článku: Nejčastější chyby při montáži vodorovného podhledu.

Nyní budeme věnovat pozornost šikmé části konstrukce.

Při realizaci sádrokartonové konstrukce podkroví a zateplení šikmé střechy je velmi důležitý správný návrh zateplení, umístění parozábrany a volba podkonstrukce.

V tomto kroku se dělají nejčastěji chyby, které se pak projeví při realizaci nebo postupem času vlivem tepelných mostů či kondenzací vody v konstrukci.

Nejčastější chyby

přímý závěs - rigipsNejčastější chybou, se kterou se setkáváme, je použití špatného, nesystémového závěsu.

Všechny závěsy mají stanovené maximální vyložení v konstrukci šikminy. Například přímý závěs lze v šikmině použít pro vyložení 40 mm. Není tedy možné využít jeho plnou délku.

 

Další chyby vznikají při aplikaci minerální izolace.

Nejčastěji se setkáváme se špatným formátováním minerální izolace, které vede ke vzniku mezer. Dále dochází k nepřevázání spár či nezajištění izolačního materiálu. Tyto chyby mohou vést ke vzniku tepelných mostů a úniku tepla. K tomuto tématu můžete zhlédnout díl Odhalení chyb ve skladbě izolace šikmé střechy či díl Odhalení chyb v izolaci šikmé střechy ze seriálu Izolace bez chyb divize ISOVER.

tepelná-izolace-isover

 

Další kritické místo je umístění a montáž parozábrany.

Špatné prolepení spojů a detailů na navazující konstrukce může časem vést ke kondenzaci vody v konstrukci.

parozábrana-chyby

 

Častým nedostatkem v sádrokartonové konstrukci podkroví je taktéž nedostačující či nesprávné ošetření rohů a koutů.

Ošetření obyčejným akrylovým tmelem není pro místa, kde dochází k většímu pnutí ideální a může dojít k praskání konstrukce. 

rohy-kouty-chyby