Rigips

K jakým nejčastějším chybám dochází při realizaci suché podlahy?

Chyby suché podlahy - Rigistabil

 

Jaké jsou nejčastější chyby na stavbách, proč k nim dochází a co mohou způsobit?

Řemeslníků je nedostatek, tlak na čas na zakázkách přibývá a cena vyhrává. To je současný stav mnoha stavebních realizací v Česku. Často k nám chodí na posouzení fotografie přímo ze staveb s prosbou o kontrolu, zda je to provedené správně. Podle fotografií se nedá určit na 100% vše, ale hrubé chyby a porušení montážních zásad jsou často k vidění na první pohled. Veškeré montážní zásady jsou uvedené v Montážní příručce sádrokartonáře, která funguje jako oficiální technologický předpis výrobce a je k dispozici on-line na webových stránkách.

Ke každému segmentu prováděných konstrukcí vyzdvihneme ty nejhorší prohřešky, které mohou vést k fatálním situacím.

Začneme od podlahy.

Suché sádrokartonové podlahy jsou nejrychlejším způsobem vytvoření podlahy v interiéru. Dají se využít jak pro rekonstrukce rodinných domů, tak pro rekonstrukce panelákového bytu. Tomuto systému jsme se věnovali v předchozím článku.

Mezi největší výhody patří zmíněná rychlost montáže suché podlahy, a proto není důvod, a ani nesmíme, vynechávat některé vrstvy požadované pro splnění deklarovaných a odzkoušených parametrů.

Všichni přece chceme, aby nám dané řešení vydrželo v domácnosti co nejdéle a nemuseli jsme rekonstruovat každých 5 let.

Je potřeba si dát na tyto montážní chyby pozor, aby nemohlo dojít k trvalému poškození či degradaci podlahy.

 

K jakým nejčastějším chybám dochází při aplikaci suchých podlah?

Nepoužitý okrajový dilatační pásek.

Tato položka není extrémně nákladná, ale udělá v konstrukci velkou službu. Už podle názvu pomůže konstrukci podlahy oddilatovat (oddělit) navazující konstrukce a pomáhá zamezit šíření hluku skrz konstrukce.

Při volbě správné kročejové izolace nebudete slyšet, jak ve vedlejší místnosti někdo dupe. Uděláte službu i pro své sousedy a oni díky tomu také neuslyší, jak si vaše děti hrají a skáčou po podlaze.

Použití neodzkoušeného podsypu s ohledem na cenu.

Suchý vyrovnávací podsyp Rigips je nutné použít, pokud máte stávající podkladní vrstvu nerovnou (nerovnosti 10 - 60 mm). Podsyp Rigips je lehčené expandované kamenivo, které je drcené a díky tomu nedochází při správné montáži k jeho posuvu v části procesu montáže.

Při použití jiného podsypu hrozí, že časem dojde k deformaci podlahy v místech s větší zátěží, např. pod skříní.

Použití roznášecí desky pro oddělení podsypu od izolantu typu RB (A).

Roznášecí deska u podlah, kde je používán podsyp, je velmi důležitá. Oddělí nám tyto dvě vrstvy a zabrání vtlačení podsypu do izolantu. Kdybychom roznášecí desku nepoužili, tak se nám zrnka podsypu budou časem vtlačovat do izolační vrstvy, podlaha bude sesedat.

Často se požaduje v rámci úspory právě použití roznášecí desky z levnějšího materiálu - desky RB(A). Tato deska není konstrukční a není určená pro suché podlahy, má jinou objemovou hmotnost lícového kartonu, takže se do ní mohou snáze vtlačit zrníčka podsypu při větším zatížení.

Jako roznášecí desky se mohou použít konstrukční desky RigistStabil nebo Rigidur.

Suché podlahy - Rigips - chyby

Suché podlahy fungují na principu plovoucí podlahy, což znamená, že se nikdy nespojují s nosným stropem.