Isover

Kdy je nutné izolaci ve stavebních konstrukcích zajistit proti sesunutí?

Kdy je nutné izolaci ve stavebních konstrukcích zajistit proti sesunutí?

 

Součástí téměř každého návrhu stavby pro bydlení je návrh izolačních materiálu. Izolační materiály mají v konstrukcím několik funkcí (akustická izolace, kročejová izolace, tepelná izolace). Kromě vhodné volby izolace je ovšem nutné dbát také na její správné zabudování do stavby. V následujícím textu budeme řešit zejména správné uložení a zajištění minerální izolace do nezatěžovaných dutin stavebních konstrukcí, jako jsou příčky, předsazené stěny, střechy a stropy.

Jaká by měla být šířka pásu či desky minerální izolace v konstrukcích stropů, střech, podhledů a příček?

  • Izolaci mezi dřevěnými prkny stropu či střechy doporučujeme formátovat o 2 cm širší, jelikož není většina dřevěných prvků zcela rovná a v opačném případě by mohlo docházet v určitých místech ke vzniku netěsností.
  • Izolace v podhledech se běžně formátuje přesně na plochu podhledu a jednotlivé pásy či desky se ukládají na těsný sráz. Izolační desky po obvodu místnosti je případně možné formátovat opět o cca 1-2 cm větší, pokud nebude povrch stěn zcela rovný.
  • Izolace v montovaných příčkách a předstěnách (např. sádrokartonové) se formátuje dle šíře každého pole mezi svislými profily (CW, CD či UA). Pro tyto případy jsou určeny běžně izolace o šíři 600 či 625 mm (dle roztečí svislých profilů).

Izolace šikminy či vodorovné části dřevěného stropu a střechy

Vždy je nutné posouzení přímo na stavbě, jelikož každá střešní či stropní konstrukce je jiná. Je nutné zohlednit stávající či plánovaný stav a podle toho se rozhodnout. Může rozhodovat, zda jsou krokve broušené, v jaké vzájemné rozteči jsou aplikovány a jaký izolační materiál se používá.

 

U materiálů s nízkou objemovou hmotností 15 - 21 kg/m3 (např. Isover Piano či Isover EVO) doporučujeme vždy izolaci v konstrukci zajistit (např. pomocí vázacího drátu).

Izolační materiály s vyšší objemovou hmotností 21 kg/m3 a více (např. Isover Unirol Profi či Isover UNI) není nutné ve všech případech zajišťovat proti vypadnutí. Zde je rozhodující stav stavby např. vzdálenost krokví (pokud budou krokve v osové vzdálenosti max. 1000 mm a bude izolace v konstrukci držet, tak jí obecně není nutné vyvazovat). Toto by měla posoudit vždy realizační firma na místě, a pokud izolace v konstrukci nedrží, bude nutné ji zajistit (vyvázat).

izolace - ochrana proti sesunutí

 

Izolace sádrokartonových příček a předsazených stěn

Izolace z minerálních vláken se do dutiny příčky vloží po opláštění první strany příčky a po uložení požadované elektroinstalace.

V případě předsazené stěny se minerální izolace vkládá do dutiny před montáží SDK desek opláštění. Minerální izolaci lze volit v rolích (např. skelná izolace Isover Piano) či v deskách (např. čedičová izolace Isover AKU).

Meziprostor se izoluje v celé ploše bez mezer. Pokud izolační materiál nevyplní alespoň ¾ šířky profilu či nevykazuje v dutině dostatečnou tvarovou stálost a stabilitu (např. u vysokých příček), je nutné jej proti sesunutí zabezpečit. Nejjednodušším způsobem zajištění izpříchytky Pendexolačního materiálu proti sesunutí je aplikace příchytek Pendex.

Fixace se provádí 1x při horním okraji v každém poli příčky s tím, že každý fixační bod může držet max. 3 m vysoký pás minerální izolace.

V případě předsazených stěn je doporučeno vyplnit vždy alespoň ¾ šířky profilu. Příchytky Pendex není možné s ohledem na stávající konstrukci za předstěnou často využít a u šachtových stěn platí to samé. Pokud by bylo přesto nutné izolaci zajistit, existují další, ne tak často používané způsoby (zajištění pomocí vázacího drátu, vruty atd.).

 

izolace-příček