Rigips

Příprava sádrokartonové příčky pro aplikaci dveří

Příprava sádrokartonové příčky pro aplikaci dveří

 

Všeobecně je možné dělit dveře na posuvné či otvíravé. Oba typy dveří si vyžadují dodržení několika montážních zásad při aplikaci do sádrokartonové příčky.

Otvíravé dveře

Při zabudování do příčky Rigips je třeba použít zárubeň určenou pro montáž do sádrokartonových příček. Uvedené zásady jsou platné jak pro ocelové, tak pro dřevěné (obložkové) zárubně.

Pro uspořádání příčky v oblasti zárubní je rozhodující:

  • světlá výška místnosti,
  • světlá šířka zárubně,
  • a hmotnost dveřního křídla.
Příprava SDK příčky pro aplikaci dveří při výšce místnosti do 2800 mm - krok 2
Výška místnosti do 2 600 mm, světlá šířka zárubně do 850 mm, hmotnost dveří do 25 kg

Použijí se běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Podlahový profil R-UW je v místě dveřního otvoru přerušen. Na obou stranách zárubně musí být profil R-UW ukotven k podlaze dvěma připevňovacími prostředky. Profily R-CW přiléhající k zárubni se spojí s podlahovým i stropním R-UW profilem pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB.

Nad dveřním otvorem se zabuduje překlad (výměna) z profilu R-UW. Do nadpraží zárubně se umístí dvě zkrácené stojiny R-CW pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Zárubňové profily R-CW a překlad zárubně (profil R-UW) se spojí s vloženou zárubní pomocí šroubů do plechu min. 3,9 mm (např. typ 421 LB 4,2 x 13 mm) zašroubovaných do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku).

Obložkové zárubně jsou montovány po opláštění a vytmelení příčky. Do stěny jsou kotveny pomocí montážní pěny.

Příprava SDK příčky pro aplikaci dveří při výšce místnosti do 2800 mm - krok 1
Výška místnosti do 2 800 mm, světlá šířka zárubně do 850 mm, hmotnost dveří do 25 kg

Použijí se běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Podlahový profil R-UW je v místě dveřního otvoru přerušen. Na obou stranách zárubně musí být profil R-UW ukotven k podlaze dvěma připevňovacími prostředky.

Profily R-CW přiléhající k zárubni se spojí s podlahovým i stropním R-UW profilem pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB. Tyto svislé profily se po celé délce vyztuží profilem R-UW, který je buď nasunutý ze strany dveřního otvoru, nebo nasunutý z vnější strany (tzv. skříňový nosník – viz obrázek). Nad dveřním otvorem se zabuduje překlad (výměna) z profilu R-UW.

Do nadpraží zárubně se umístí dvě zkrácené stojiny R-CW pro vynesení spár opláštění v nadpraží zárubně. Profi ly R-CW a překlad zárubně (profil R-UW) se spojí s vloženou zárubní pomocí šroubů do plechu min. 3,9 mm (např. typ 421 LB 4,2 x 13 mm) zašroubovaných do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku). Po připevnění zárubně k profilům R-CW se pomocí nasunutých profilů R-UW vytvoří tzv. skříňové nosníky.

Obložkové zárubně jsou montovány po opláštění a vytmelení příčky. Do stěny jsou kotveny pomocí montážní pěny.

Výška místnosti přes 2 800 mm, světlá šířka zárubně přes 850 mm, hmotnost dveří přes 25 kg

K upevnění zárubně se provede konstrukce z výztužných profilů UA (tloušťka plechu 2 mm) připojených pomocí suvných nebo šroubovacích úhelníků. Vodorovný překlad nad zárubní se řeší pomocí profilu R-UW (šíře zárubně do 1200 mm) či pomocí nosníků z kombinace profilů UA a R-UW.

Přitom hmotnost dveřního křídla je limitována: 

  • max 50 kg při použití profilu UA 50
  • max 75 kg při použití profilu UA 75
  • max 100 kg při použití profilu UA 100

a) Varianta s použitím suvných úhelníků

K ukotvení profilů UA ke stropu a podlaze se použijí úhelníky suvné, které jsou do UA profilů pouze nasunuty, K podlaze a ke stropu jsou připojeny jen pozičním kotvením (plastové natloukací hmoždinky průměru 8 mm, které jsou příslušenstvím suvných úhelníků).

V tomto případě není nutno přerušit stropní R-UW profil a patky se na podlaze i stropě vkládají do R-UW profilu.

varianta-s-pouzitim-suvnych-dveri

 

b) Varianta s použitím připojovacích úhelníků šroubovaných

K ukotvení profilů UA ke stropu a podlaze se použijí úhelníky šroubované. Tyto úhelníky musí být ke stropu a podlaze připevněny nosným kotvením (kovová hmoždinka průměru 8 mm; 2 ks/1 patka). V místech kotvení je nutno přerušit stropní profil R-UW, úhelníky se na podlaze i stropě montují přímo do nosné konstrukce. Připojovací úhelníky jsou s profily UA spojeny sešroubováním pomocí dvojic šroubů M8 s matkou.

V tomto případě není nutno přerušit stropní R-UW profil a patky se na podlaze i stropě vkládají do R-UW profilu.

varianta-s-pouzitim-pripojovacich-uhelniku

 

Posuvné dveře

Použijí se běžné příčkové profily (R-CW a R-UW) o tloušťce plechu 0,6 mm. Podlahový profil R-UW je v místě dveřního otvoru přerušen, nicméně pouze v části, která bude v budoucnu průchozí. V místě přerušení profilu R-UW musí být profil ukotven k podlaze dvěma připevňovacími prostředky. Profily R-CW přiléhající k pouzdru dveří se spojí s podlahovým i stropním R-UW profilem pomocí dvojic prostřihů, nýtů nebo samořezných šroubů typu 421 LB.

Nad dveřním otvorem se zabuduje překlad (výměna) z profilu R-UW. Do nadpraží dveřního pouzdra se umístí dvě zkrácené stojiny R-CW pro vynesení spár opláštění v nadpraží pouzdra. Svislé profily R-CW v okolí pouzdra se spojí s vloženým pouzdrem pomocí šroubů do plechu min. 3,9 mm (např. typ 421 LB 4,2 x 13 mm) zašroubovaných do zárubňových příponek (2 šrouby na jednu příponku).

U stavebního otvoru v SDK příčce šířky přes 2 m se řeší návrh podkonstrukce individuálně.

 

Montáž opláštění v místě zárubněposuvne-dvere

Svislé spáry mezi deskami se umístí vždy nad dveřním otvorem ve vzdálenosti alespoň 150 mm od bočního ostění zárubně. Není přípustné, aby spára vybíhala přímo z horního rohu zárubně.

Svislé spáry sousedních desek jsou připevněny ke dvěma zkráceným R-CW profilům, umístěným v nadpraží zárubně. Případné horizontální spáry musí být rovněž vzdáleny min. o 150 mm od horního rohu zárubně. Opláštění příčky je nutno zasunout do profilu zárubně min. 10 mm.