Isover
Rigips
Weber

Proč volit systémová řešení Saint-Gobain?

Systémová řešení - Saint-gobain

 

Systémovým řešením běžně označujeme konstrukce, které jsou tvořeny z ověřených materiálů a které byly řádně odzkoušeny. U vhodně aplikovaných konstrukcí a systémů je následně jistota, že budou splňovat požadované vlastnosti po dobu své životnosti a nebude nutné je opravovat či do nich jinak zasahovat.

Systémové řešení by mělo být vyžadováno všemi typy zákazníků, a to od koncových uživatelů až po projektanty, jelikož získají následující výhody:

  • ověřené a funkční řešení s deklarovanou životností, 
  • ekonomické řešení (při vývoji systémových řešení se klade vždy důraz na finanční náročnost takového řešení),
  • možnost deklarace požárních, akustických, statických a dalších parametrů konstrukce,
  • technická podpora (výběr vhodného materiálu, návrh skladby konstrukce, posouzení návrhu či hotové konstrukce, poskytnutí podkladů pro navrhování či montáž),
  • výpomoc při reklamacích (posouzení stavu konstrukce či montáže),
  • zpracování orientační kalkulace materiálu v ceníkových cenách (zpracovává Centrum technické a obchodní podpory),
  • možnost doporučení realizační firmy,
  • možnost využití online nástrojů, které pracují se systémovými variantami (např. kalkulátory, vizualizace fasády aj.),
  • zpracování potřebných podkladů a vyřízení dotace.

 

Příklady systémových řešení divizí Isover,
Weber a Rigips a V-systém:

Střechy


Příklad systémové skladby SDK podhledu včetně zateplení pod vazníky:

V případě technického dotazu či požadavku na zpracování kalkulace kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

 

Multi Comfort by Saint-Gobain