Přidáno 6. Říjen, 2020
V případě, že nároky na estetiku jsou nižší než v obytných částech, lze s úspěchem využít výrobky k zateplení vnitřních stropů a stěn minerální vlnou přímým lepením bez kotvení.

Zateplení se vztahuje např. na: 

 

  • stropy nad nevytápěným sklepem
  • vstupní vestibuly
  • stropy garáží

K tomuto zateplení slouží čedičové desky s kolmým vláknem, které lze dodatečně brousit. Zde je nutné je lepit celoplošně na dostatečně rovinný a únosný podklad. Desky kladené pravidelně vedle sebe na vazbu nebo na střih, jsou schopny skrýt i drobné nerovnosti podkladu. S výrobkem Isover TOP V, jež má po svém celém obvodu zkosené hrany, dosáhneme tzv. prostorový efekt bosáže. Novinkou jsou desky Isover TOP V FINAL, které jsou již opatřeným finálním nástřikem. Finální podhled lehce splní nejen nejpřísnější kritéria z hlediska tepelněizolačních požadavků, ale díky aplikaci nehořlavých materiálů i z hlediska požární bezpečnosti.

 

 

 Doporučené výrobky:

 

Isover TOP V

Isover TOP V Final – NOVINKA

Isover NF 333

 

 

Vhodné materiály na lepení:

 

 Podkladní nátěr - Weber podklad A (penetrace)

Lepidlo - Webertherm elastik (lepení celoplošné)

Nástřik či nátěr disperzní akrylátovou barvou v jedné či dvou vrstvách vč. podkladního nátěru pro sjednocení savosti

 

 

Ke stažení:

Isover – Příčky, předstěny a podhledy

Isover pro šikmé střechy a stropy

 

 

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory

 

 

OHODNOŤTE TENTO ČLÁNEK