Přidáno 1. Srpen, 2019
S ohledem na blížící se zimní sezónu přemýšlí spousty uživatelů nad tím, jak ušetřit za náklady na vytápění. Jednou z možností úspory je zateplení nevytápěné půdy, které zvládne zákazník svépomocí. Při aplikaci systému zateplení nebude nutný jakýkoliv výrazný zásah do stávajících konstrukcí. A návratnost investice je poměrně rychlá.

1)      Pochozí varianta

Pro zateplení nevytápěné půdy s možností uložení sezónních a jiných věcí (hmotnost až 300 kg/m2) byl vyvinut systém Stepcross. Jedná se systém, který je tvořen z EPS trámů a křížů, mezi kterými je aplikována minerální izolace Isover UNI. Shora EPS trámů se aplikují montážní prkna, na která se ukotví OSB desky potřebné tloušťky. Více informací najdete zde: https://www.isover.cz/aktuality/system-isover-stepcross.  

A jak na to? Zde zhlédněte montážní video.

Pro zpracování kalkulace potřebného množství materiálu je možné oslovit paní Milenu Skalskou Rejlovou, telefon: 602 115 649, e-mail: milena.skalskarejlova@saint-gobain.com.

2)      Nepochozí varianta

V některých případech není s jakýmkoliv využitím půdy pro uložení věcí uvažováno, a proto není nutné zajistit pochůznost celého systému. V těchto případech doporučujeme pro izolaci půdy volit skelnou izolaci Isover Unirol Profi či ekonomičtější variantu Isover Domo Plus, kterou je ovšem nutné aplikovat ve větší tloušťce. Shora izolace se aplikuje pojistná (doplňková) folie – např. Tyvek Solid.

Parozábrana

U obou variant zateplení je nutné zabránit prostupu vodních par konstrukcí. K tomuto účelu slouží parozábrany a parobrzdy. Pro toto použití je optimální volit parobrzdu Isover Vario KM duplex UV včetně systémových pásek a tmelů pro spojování a napojovaní fólie.

Porovnání nákladů s následnou finanční úsporou

Případné dotazy s Vámi rádi zkonzultujeme také na Centru technické a obchodní podpory.

Zaslat dotaz, e-mail: podpora@saint-gobain.com, telefon: 226 292 221.