Přidáno 1. Srpen, 2019
S ohledem na blížící se zimní sezónu přemýšlí spousty uživatelů nad tím, jak ušetřit za náklady na vytápění. Jednou z možností úspory je zateplení nevytápěné půdy, které zvládne zákazník svépomocí. Při aplikaci systému zateplení nebude nutný jakýkoliv výrazný zásah do stávajících konstrukcí. A návratnost investice je poměrně rychlá.

1)      Pochozí varianta

Pro zateplení nevytápěné půdy s možností uložení sezónních a jiných věcí (hmotnost až 300 kg/m2) byl vyvinut systém Stepcross. Jedná se systém, který je tvořen z EPS trámů a křížů, mezi kterými je aplikována minerální izolace Isover UNI. Shora EPS trámů se aplikují montážní prkna, na která se ukotví OSB desky potřebné tloušťky. Více informací najdete zde: https://www.isover.cz/aktuality/system-isover-stepcross.  

A jak na to? Zde zhlédněte montážní video.

Pro zpracování kalkulace potřebného množství materiálu je možné oslovit paní Milenu Skalskou Rejlovou, telefon: 602 115 649, e-mail: milena.skalskarejlova@saint-gobain.com.

2)      Nepochozí varianta

V některých případech není s jakýmkoliv využitím půdy pro uložení věcí uvažováno, a proto není nutné zajistit pochůznost celého systému. V těchto případech doporučujeme pro izolaci půdy volit skelnou izolaci Isover Unirol Profi či ekonomičtější variantu Isover Domo Plus, kterou je ovšem nutné aplikovat ve větší tloušťce. V případě, kdy nemáte pod střešní krytinou doplňkovou hydroizolaci, je vhodné ji aplikovat nad tepelnou izolaci zde (např. Tyvek Solid).

Parozábrana

U obou variant zateplení je nutné zabránit prostupu vodních par konstrukcí. K tomuto účelu slouží parozábrany a parobrzdy. Pro toto použití je optimální volit parobrzdu Isover Vario KM duplex UV včetně systémových pásek a tmelů pro spojování a napojovaní fólie.

Porovnání nákladů s následnou finanční úsporou

Případné dotazy s Vámi rádi zkonzultujeme také na Centru technické a obchodní podpory.

Zaslat dotaz, e-mail: podpora@saint-gobain.com, telefon: 226 292 221.