Rigips

Jaké jsou nejčastější chyby při montáži sádrokartonové příčky?

Jaké jsou nejčastější chyby při montáži sádrokartonové příčky?

 

Sádrokartonová příčka, jednoduchá rychlá a při správném provedení akusticky a protipožárně účinná konstrukce. V některých případech je daleko účinnější než jiné technologie. To všechno může příčka ze sádrokartonu splňovat při správném namontování. Setkáváme se s porušeními montážních pravidel, kdy může dojít k úplnému ztracení odzkoušených vlastností či porušení statiky konstrukce.

Prvním krokem při montáži příčky je vyměření a následná montáž obvodových vodorovných UW profilů a svislých CW profilů. Tyto obvodové kovové profily jsou přímo v kontaktu s nosnou konstrukcí.

Aby nedocházelo k přenosu hluku, je potřeba profily podlepit pěnovým napojovacím těsněním. Tento krok je často opomíjený, jelikož to ‘‘není vidět‘‘, ale po montáži to bude rozhodně slyšet.

Stojiny (CW profily) se ve většině případů nespojují s obvodovými UW profily. Při spojení těchto dvou profilů k sobě zamezíme možnosti pohybu a dilataci konstrukce.

(Výjimkou je prostor kolem otvoru v sádrokartonové příčce, toto místo je potřeba zajistit, a proto se např. kolem dveří UW profil s CW profilem spojuje např. perforačními kleštěmi.)

Montážní profily (stojiny) jsou u příčky profily CW, které se vyrábí v několika délkových rozměrech. Příčky mají různé výšky, a někdy je tedy nutné profily napojit.

V tom případě musíme vytvořit příložku, která se dá provést více způsoby. Dutina u napojení C se velmi často nevycpe minerální izolací a vzniká akustický most.

Chyby při vkládání minerální izolace. Izolace by měla být vždy vložena celoplošně bez mezer a s případným vyvázáním podle typu izolace.

Kdy je nutné izolaci zajistit, najdete v předchozím článku.

Při montáži opláštění se desky orientují vždy na výšku ke svislým CW profilům.

Používání zbytků desek na opláštění příčky je možné, ale je nutné dodržet minimální šířku přířezu, aby nedošlo k narušení celistvosti konstrukce. Používá se přířez s minimální šíří 400 mm a neměly by být dva přířezy vedle sebe ani nad sebou, aby nedocházelo ke vzniku křížových spár.

Desky opláštění by neměly být montovány ,,na doraz“ k obvodové konstrukci. Správně by měla vzniknout mezera po obvodu celé konstrukce 5 - 10 mm, kterou je možné po montáži dotmelit.

Přečtěte si článek: Jak na zapravení rohů a koutů, aby nedocházelo k praskání.

Veškerým nedokonalostem se dá vyvarovat v případě důkladné přípravy.

Společnost Rigips má zpracován oficiální technologický předpis montáže, kde jsou uvedené veškeré montážní zásady. Jak na montáž sádrokartonu se dozvíte tam.