Rigips

Jaké pásky mohu použít do vnitřních koutů v podkroví?

jaké pásky mohu použít do vnitřních koutů v podkroví

 

Při realizaci sádrokartonových konstrukcí vznikají místa, která mohou být náchylnější na vznik prasklin (například tepelnou roztažností materiálu nosné konstrukce). Nejčastěji se s tím můžeme setkat u vestavby podkroví, kde jsou sádrokartonové podhledy, příčky a šikminy. Stavba domu svépomocí může být někdy složitá, ale vhodně zvolený materiál je polovina úspěchu. 

Páska Habito Flex a AquaBead
Pásky Habito Flex a AquaBead Flex PRO

Jako první variantu úpravy rohů a koutů doporučujeme pásky, které mají speciální kopolymerové jádro a díky tomu velmi dobře přenáší veškeré pnutí v konstrukci. Jedná se o pásky Habito Flex a AquaBead Flex PRO.

Páska Habito Flex je papírová páska, která se vkládá do tmelu (Rifino TOP, Pro Mix Mega). Na plochu ošetřovaného místa se nanese větší vrstva tmelu, následně se stáhne zubatým hladítkem (pro vytvoření rovnoměrné vrstvy), a vloží se páska Habito Flex (dřívější název pásky NO COAT či Easy Flex PRO).

Oproti tomu páska AquaBead Flex PRO pracuje na principu poštovní známky.  Na jedné její straně je už z výroby nanesená vrstva lepidla, která se vodou aktivuje a páska se do koutu přilepí. Po zaschnutí lepidla se páska přetmelí, aby nebyly viditelné spoje. 

Tyto dvě pásky se nanáší na obě strany koutu, či rohu. To znamená, že pásky lze využít pouze v případě, že ještě nemáme hotové omítky např. na navazující konstrukci příčky. 

Pro správnou aplikaci doporučujeme používat pro obě dvě pásky speciální aplikační válečky, které pásky pomohou dobře přitlačit k podkladu.

válečky Rigips

Aplikace tmelu do vzniklé spáry
Aplikace tmelu do vzniklé spáry

Druhou variantou řešení je standardní aplikace tmelu do vzniklé spáry (5-10 mm), následné vložení skelné bandáže a přetmelení sádrovým tmelem společně s akrylovým. Toto řešení se využívá v případě, že stěnu, ke které napojujeme podhled, už máme omítnutou a nemůžeme do těchto míst zasahovat s povrchovou úpravou.

Použití akrylového tmelu
Použití akrylového tmelu

Posledním způsobem je klasické použití akrylového tmelu. Toto řešení je poměrně běžné v případě, že se desky montují na těsný sráz (spára do 2 mm), ale díky vlastnostem akrylu není zcela efektivní, jelikož po pár letech vyschne a vypraská.