Isover

Kontaktní fasáda a minerální vata ISOVER

Kontaktní fasáda a minerální vata ISOVER

 

Obvodové stěny společně se střechami představují místo, kde dochází k největším tepelným ztrátám. Hlavní funkcí obvodových stěn je ochrana objektu před proměnlivými venkovními klimatickými podmínkami a vytváření tepelného a akustického komfortu uvnitř objektu, a to jak v zimě, tak i v létě.

Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení lze snížit tepelné ztráty obvodovou stěnou běžně o více než 50 %, u nízkoenergetických a pasivních staveb dokonce o 90 % oproti stávající výstavbě.

Tepelné izolace stojí pochopitelně peníze. Jedná se však o jednorázové vydání, investici, která se za několik let vrátí a potom už přináší čistý zisk.

Z našich výrobků pro zateplení fasády staveb nabízíme kromě polystyrenů i minerální čedičovou vlnu:

ISOVER TF Profi

 • desky z čedičové vlny
 • kvalitativní třída A
 • systémové certifikace
 • dobré tepelněizolační vlastnosti (λd = 0,035 W∙m-1∙K-1)
 • vysoká protipožární odolnost výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
 • nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd.
 • splňuje veškeré parametry pro zápustnou montáž hmoždinkami o ø talířku 60 mm
 • lepí se pouze po obvodu s vnitřními body tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %
 • dodávají se v tloušťce 30 - 300 mm

Zhlédněte montážní video: aplikace desky s podélným vláknem

ISOVER NF 333

 • rozměr desky 1000 × 333 umožňuje až o 40 % rychlejší aplikaci než u běžné lamely a nižší spotřebu kotev
 • vysoká pevnost v tahu kolmo k rovině (TR 80 kPa) umožňuje použití také na zateplení stropů a fasád s těžkým obkladem
 • vyšší přizpůsobivost zaoblenému povrchu – desky lze ohýbat
 • snadná opracovatelnost - materiál lze brousit, řezat, vrtat, lepit atd.
 • menší nároky na mechanické kotvení
 • velmi dobré tepelněizolační schopnosti
 • vysoká protipožární odolnost
 • výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
 • nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost – materiál je hydrofobizovaný
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • lepí se celoplošně
 • dodávají se v tloušťce 20 - 300 mm

 

Doporučujeme použít vhodné lepicí a stěrkové hmoty Weber.

Zhlédněte montážní video: zateplení kontaktní fasády s NF 333