Isover

Co víme o EPS (EXPANDOVANÝ POLYSTYREN) ISOVER a jaké je jeho všeobecné použití?

Co víme o EPS (EXPANDOVANÝ POLYSTYREN) ISOVER a jaké je jeho všeobecné použití?

 

 

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - zkratka EPS

Výrobní závody EPS ISOVER jsou v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou.

Stručný popis

 • objemová hmotnost 10 - 30 kg·m-3
 • velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti
 • výborné mechanické vlastnosti
 • minimální hmotnost
 • jednoduchá zpracovatelnost
 • dlouhá životnost
 • ekologická a zdravotní nezávadnost
 • trvalá odolnost proti vlhkosti
 • biologická neutrálnost
 • ekonomická výhodnost třída rekce na oheň E
 • nejvyšší provozní teplota max. 80 °C

Všeobecné použití:

 • zateplení fasády,
 • zateplení podlahy,
 • pro ploché střechy,
 • zateplení soklu a spodní stavby,
 • kročejový útlum atd.

Výroba:

Základní surovinou EPS je tzv. zpěňovatelný polystyren ve formě perlí obsahující 4-7% nadouvadla. Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacím zařízení a tím perle zvětšuje svůj objem na 20-50ti násobek svého původního objemu.  

Dále se perle zpracovávají na konečné výroby, např. výrobou bloků a řezáním odporovým drátem na desky. Výrobky EPS neobsahují freony (CFC, HCFC), jsou vyráběny v samozhášlivém provedení a patří k nejvyužívanějším tepelným izolantům.