Rigips

Stupně kvality hotových povrchů sádrokartonových konstrukcí

Stupně kvality hotových povrchů sádrokartonových konstrukcí

 

Pro kvalitu dokončeného povrchu sádrokartonových i sádrovláknitých konstrukcí Rigips jsou zavedeny čtyři stupně kvality:

Q1 – základní tmelení pro povrchy, na které nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) nároky.

Q2 – standardní tmelení pro obvyklé nároky na povrchy.

Q3 – speciální tmelení pro zvýšené nároky na kvalitu povrchu.

Q4 – celoplošné tmelení pro nejvyšší nároky na kvalitu dokončených povrchů.

Pokud nejsou ve specifikaci prací uvedeny žádné bližší údaje o kvalitě povrchu, považuje se za standardní stupeň Q2. V praxi se používají rozdílná, často subjektivní kritéria, která se kromě rovinnosti orientují především na optické vlastnosti (např. viditelnost formátů desek či viditelnost a zřetelnost spár).

Při návrhu konkrétního provedení povrchové úpravy konstrukcí Rigips je nutné vycházet na jedné straně z možností a povahy těchto konstrukcí, na druhé straně z konkrétních podmínek na stavbě a požadavků zákazníka, resp. uživatele stavby – způsob osvětlení povrchů („ploché světlo“), druh finální povrchové úpravy atd.

V případě, že se při přejímce má brát ohled na speciální světelné poměry – např. „ploché světlo“ nebo umělé osvětlení – musí objednavatel zajistit, aby podobné světelné podmínky byly k dispozici již při tmelení. Platí zejména při nejvyšším požadavku na kvalitu Q4.

Stupeň kvality Q1

Pro povrchy, na něž nejsou kladeny žádné optické (dekorativní) nároky, je postačující základní tmelení odpovídající stupni jakosti Q1, které zahrnuje:

- zaplnění spár sádrokartonových desek

+ překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků.

Přebytečný spárovací tmel se odstraní. Viditelné stopy po nářadí jsou přípustné. Základní tmelení zahrnuje i zakrytí výztužných pásek, pokud je použití pásek na základě zvoleného systému tmelení potřebné (závisí na druhu spárovacího tmelu, tvaru hran desek a druhu podkonstrukce). Broušení, stejně jako nanášení tmelu mimo bezprostřední okolí spáry se neprovádí.

Stupeň jakosti Q1 je doporučen:

pro plochy, které budou následně zakryty obklady.

Stupeň kvality Q2

Pro povrchy, na něž jsou kladeny obvyklé nároky na provedení povrchů sádrokartonových nebo sádrovláknitých konstrukcí, je určeno standardní tmelení – odpovídá stupni jakosti Q2. Jeho účelem je srovnání spárovaných ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů. Tmelení zahrnuje:

- základní tmelení Q1

+ dodatečné tmelení (tmelení „najemno“, finální přetmelení).

Při tomto stupni jakosti nesmí zůstat viditelné otisky po zpracování nebo stopy po nářadí. Po dokončení tmelení je doporučeno případné nerovnosti přebrousit.

Tento povrch je vhodný například pro:

  • tapety (se střední či hrubou strukturou) – např. sklovláknité tapety Adfors 
  • nelesklé nátěry/povlaky (např. disperzní nátěry), které se nanáší válečkem
  • dodatečné střednězrnné vrchní omítky, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem

Pozn.: Kvalita povrchu Q2 není dostatečná v případě dopadajícího „plochého světla“.

Stupeň kvality Q3

Jsou-li na tmelený povrch kladeny zvýšené nároky, jsou nutná dodatečná opatření překračující základní a standardní tmelení. Jedná se o speciální tmelení, odpovídající stupni jakosti Q3, které zahrnuje:

- standardní tmelení Q2

+ širší tmelení spár a přetažení zbývajícího povrchu kartonů vhodným tmelem pro konečnou úpravu za účelem uzavření pórů v kartonu.

Po dokončení tmelení je doporučeno případné nerovnosti přebrousit. Při speciálním tmelení Q3 jsou při dopadu „plochého světla“ redukovány viditelné stopy po nástrojích a zpracování; nejsou však zcela vyloučeny.

Tento povrch je vhodný například pro:

  • tapety (s vyššími nároky na rovinnost podkladu)
  • matné nátěry/povlaky bez struktury nanášené molitanovým válečkem či nástřikem
  • dodatečné jemnozrnné vrchní omítky, pokud jsou pro konstrukce Rigips určeny jejich výrobcem

TIP: Při použití tmelu Rifino Top v kombinaci se speciální špachtlí jde stupně kvality povrchu Q3 dosáhnout i bez broušení.

Stupeň kvality Q4

Pro splnění nejvyšších nároků na tmelený povrch je nutné provést jeho celoplošné přetmelení. Na rozdíl od speciálního tmelení Q3 se celá plocha pokryje souvislou vrstvou vhodného tmelu či stěrky. Tmelení podle stupně jakosti Q4 zahrnuje:

- standardní tmelení Q2

+ celkové přetmelení a vyhlazení povrchu vhodným tmelem (tloušťka vrstvy do 3 mm).

Po dokončení tmelení je doporučeno případné nerovnosti přebrousit.

Tento povrch je vhodný například pro:

  • speciální tapety (např. kovové nebo vinylové tapety s leskem)
  • lazury a nátěry/povlaky se stupněm lesku do střední lesklosti
  • speciální štuky nebo jiné vysoce kvalitní hladké druhy povrchových úprav, pokud jsou pro sádrokartonové konstrukce určeny jejich výrobcem.

Povrchová úprava, která splňuje nejvyšší nároky podle této klasifikace, minimalizuje možnost viditelných liniových nerovností povrchu desek a spár.

V jednotlivých případech může ve spojení se speciálními povrchovými úpravami a technikami nastat nutnost dalších opatření pro přípravu povrchu před jejich aplikací (např. lesklé nátěry, lakové tapety atd.). Je třeba brát ohled na možnost rozdílné nasákavosti povrchu v různých místech plochy, což může mít vliv na konečný vzhled povrchové úpravy. Proto se před aplikací povrchové úpravy doporučuje provést vhodný penetrační či uzavírací nátěr.

Pozn.: Podmínkou pro dosažení kvality povrchů přiřazené stupňům jakosti Q2, Q3 a Q4 je dodržování doby tuhnutí a vysychání mezi jednotlivými pracovními kroky.

Základní tmelení spár lze provádět pomocí tmelů:

tmely-rigips

Finální přetmelení (lokální či celoplošné) lze provádět pomocí tmelů:

 

tmely-rigips

Vyztužení spár lze provádět pomocí těchto pásek: