Rigips

Jak postupovat při aplikaci suché omítky krok za krokem?

Jak postupovat při aplikaci suché omítky krok za krokem?

 

Výhodám použití suché omítky a možnostem použití jsme se věnovali v předchozím příspěvku. Nyní tedy přichází čas na aplikaci krok za krokem.

Postup aplikace suché omítky na svislé stěny:

Jak postupovat při aplikaci suché omítky krok za krokem.

Příprava lepicí malty Rifix. K přípravě tmelu použijeme čistý kbelík bez zbytků ztvrdlého tmelu. Rifix rovnoměrně sypeme do čisté studené vody tak, aby prášek dosáhl přibližně úrovně hladiny vody.

Po vsypání jej necháme 1-2 minuty v klidu. Následně rozmícháme, nejlépe pomocí elektrické metly, eventuálně ručně. Dodatečné zahuštění dosypáním suchého prášku se nedoporučuje.

Doba zpracovatelnosti je minimálně 45 minut od rozmíchání tmelu.

Montážní postup při aplikaci suché omítky

Pro opláštění používáme o 20 mm kratší desky, než je světlá výška místnosti. Vytyčení úrovně líce podkladu provedeme značkovací šňůrou, tzv. „brnkačkou“, na podlaze a na stropě. Lepicí tmel nanášíme na rub desek opláštění ve formě terčů, které jsou uspořádány do třech řad při podélných hranách (viz obrázek níže) a v podélné ose desky.

Vzdálenost jednotlivých terčů v řadě je cca 30 - 35 cm. Doporučená tloušťka terčů lepidla je v rozmezí 10 - 40 mm. Alternativně můžeme tmel Rifix nanášet přímo na stěnu.

Nalepení a vyrovnání první rohové desky provedeme pomocí vodováhy

Nalepení a vyrovnání první rohové desky provedeme pomocí vodováhy. Ve dvojici se realizace provádí lépe :)

Konečné vyrovnání desek při aplikaci suché omítky

Konečné vyrovnání desek provedeme pomocí srovnávací latě a poklepáním gumovou palicí (opatrně). Rovinnost osazených desek kontrolujeme ve všech směrech, tj. v podélném i příčném směru a také křížově.

Tmelení spár při aplikaci suché omítky

Tmelení spár mezi deskami a spár u podlahy, stropu a v ploše provedeme v souladu s technologickým předpisem montáže - Montážní příručka sádrokartonáře.

Doporučená technologická přestávka před zahájením tmelení (pro vyzrání lepicího tmelu) je dle konkrétních podmínek 2 až 3 dny. Přečtěte si více informací o stupních kvality hotových povrchů

Povrchové úpravy suché omítky se provádí dle stejných zásad jako u jiných SDK konstrukcí.