Isover
Rigips
Weber

Centrum technické a obchodní podpory Saint-Gobain

COP - ostatní informace

 

Naše oddělení je denně v kontaktu s koncovými zákazníky, realizačními firmami a projektanty či architekty, kteří potřebují konzultovat skladby stavebních konstrukcí, jak pracovat s našimi materiály a kde je koupit, nebo potřebují pomoc při kompletaci dokumentace ke kolaudaci.

Často se při řešení dotazů se zákazníky věnujeme i detailům v projektové dokumentaci, kde mnohokrát pomůžeme předejít nevhodné aplikaci a optimalizovat náklady na výstavbu výběrem vhodných konstrukcí a materiálů.

Optimalizace projektu v souladu technologií a konstrukčních řešení je důležitá. Díky technologiím značky V-systém můžeme projekt řešit komplexně včetně podlahového vytápění, rekuperace či fotovoltaické elektrárny.

Jaké jsou příklady z praxe?

Mnohdy opomíjená část projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby udává například, zda mají být sádrokartonové podhledy s požární odolností. Pokud ano, je třeba volit konstrukci podhledu tak, aby byl splněn nejen požadavek PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby), ale i umístění parobrzdy a tepelné izolace nebo vedení rekuperace a instalace svítidel.

Dalším příkladem je fasáda s obkladem. I tato oblíbená povrchová úprava zateplovacích systémů s sebou nese jistá omezení a pro její použití je třeba dodržet určitá pravidla, aby souvrství správně a hlavně trvale a bezpečně fungovalo. Návrh by měl být součástí projektové dokumentace a měl by zohlednit zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladu, typ izolantu, výšku objektu a zatížení větrem a smykem. Tento návrh se stanovuje na základě statického výpočtu.

Z výše uvedených důvodů je vhodná konzultace již ve fázi plánování stavby. Lze předejít nejasnostem při realizaci a vícenákladům vzniklým nedostatky v projektové dokumentaci, která často slouží pouze pro stavební povolení a neobsahuje tedy podrobné informace o použitých konstrukcích či materiálech. Konzultace vhodného řešení je obzvlášť důležitá při rekonstrukcích, kde je třeba pracovat se stávajícím stavem.

 

 

výpočet-cop

 

Pro většinu skladeb, které se zákazníky řešíme, jsme schopni zpracovat orientační kalkulaci spotřeby materiálu.

Zpracované kalkulace spotřeb materiálů jsou orientační a v ceníkových cenách, ale mohou posloužit zákazníkům jako nákupní seznam, na kterém lze stavět další kroky při stavbě či rekonstrukci, a upřesní představu o finanční náročnosti řešení. Dále díky kalkulacím lze snadno zkontrolovat typ materiálu, který je na stavbě používán, aby bylo dodrženo navržené řešení nebo byly splněny kvalitativní požadavky na použité materiály při výstavbě. 

V neposlední řadě je nutné si vybrat prodejce (Isover, Rigips, nebo Weber) nebo vhodnou realizační firmu, která se specializuje na konkrétní skladby, má zkušenosti s našimi materiály a nejlépe má certifikát, opravňující ji montovat například požárně odolné konstrukce nebo provádět zateplovací systémy ETICS.

Zde pomohou naši obchodní zástupci, databáze proškolených firem nebo portál NejŘemeslníci.czkde lze zadat poptávku a vyčkat na reakci realizačních firem a řemeslníků. 

 
Nevíte si rady? Ozvěte se nám. Rádi vám poradíme.
Ozvěte se nám  

 

Domeček COP