Rigips

Jak navrhnout sádrokartonovou příčku, aby se na ni dala pověsit kuchyňská linka?

Kuchyně - Jak navrhnout sádrokartonovou příčku, aby se na ni dala pověsit kuchyňská linka

 

Lze pomocí suché výstavby vytvořit sádrokartonovou příčku, na kterou lze zavěsit kuchyňskou linku?

Pro někoho překvapení, pro někoho už běžná standardní věc. Ano, je možné realizovat zavěšení kuchyňské linky na sádrokarton. Sádrokartonové příčky jsou montovány na tenkostěnné kovové profily a jsou opláštěné SDK deskami.

Dodatečné zatížení konstrukce závisí na obou těchto konstrukčních částech, tj. musíme při návrhu zohlednit:

1. únosnost profilů v závislosti na jejich rozteči a excentricitě,

2. druh a únosnost opláštění v závislosti na kotvícím prvku.

Ad 1) Únosnost profilů v závislosti na jejich rozteči a excentricitě

Při zavěšování břemen do sádrokartonové příčky je potřeba znát parametry SDK konstrukce (tloušťku opláštění a rozteč CW profilů) a rozměry zavěšovaného břemene (hloubku, výšku - minimálně 300 mm, šířku).  S ohledem na to zjistíme, kolika kg můžeme dodatečně přitížit 1 m délky konstrukce.

Příklad: Konstrukce příčky:

  • Jednoduché opláštění 1 x tl. 12,5 mm
  • Rozteč CW profilů 313 mm
  • Dodatečné zatížení tj. zavěšená kuchyňská skříňka o výšce 300 mm a hloubce 400 mm.
  • Excentricita ‘‘e‘‘ = 200 mm
  • Hloubka kuchyňské skříňky nám určí excentricitu = ‘‘e‘‘ v tabulce. Excentricita je odstup těžiště (polovina hloubky skříňky).

Konstrukce samotná nám tedy unese na jeden metr délky 118 kg.

 

tabulka 10

 

Ad 2) Druh a únosnost opláštění v závislosti na kotvícím prvku

U únosnosti opláštění hraje velkou roli druh opláštění, kotvící prvek a parametry zavěšovaného břemene.

Příklad: Konstrukce příčky:

  • Jednoduché opláštění 1 x Habito H tl. 12,5 mm
  • Kotvící prvek Molly kotva
  • Dodatečné zatížení tj. zavěšená kuchyňská skříňka o výšce 300 mm a hloubce 400 mm.
  • Excentricita ‘‘e‘‘ = 200 mm
tabulka 9


Únosnost desky Habito H na jeden kotevní bod je 108 kg. Oproti tomu obyčejná bílá deska RB(A) unese při stejných parametrech 35 kg. Další značnou výhodou desek Habito H je, že jsou desky zároveň impregnované a protipožární.

Při rekonstrukci např. bytového jádra, je tedy možné mít na příčku z jedné strany zavěšenou kuchyňskou linku, a zároveň může být druhá strana příčky v koupelně.

Více o vysokopevnostní desce Habito H

Na tomto modelovém příkladu jsme zjistili, že při použití vysokopevností desky Habito H můžeme na jeden metr sádrokartonové příčky zavěsit až 118 kg, při použití kovové Molly kotvy.