Přidáno 26. Listopad, 2018

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN - zkratka EPS

Výrobní závody EPS Isover jsou v Českém Brodě a Lipníku nad Bečvou.

Stručný popis: 

-       objemová hmotnost 10 - 30 kg·m-3

-       velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti

-       výborné mechanické vlastnosti

-       minimální hmotnost

-       jednoduchá zpracovatelnost

-       dlouhá životnost

-       ekologická a zdravotní nezávadnost

-       trvalá odolnost proti vlhkosti

-       biologická neutrálnost

-       ekonomická výhodnost 

-       třída rekce na oheň E

-       nejvyšší provozní teplota max. 80 °C

 

Všeobecné použití: zateplení fasády, zateplení podlahy, pro ploché střechy, zateplení soklu a spodní stavby, kročejový útlum atd.

 

Výroba: Základní surovinou EPS je tzv. zpěňovatelný polystyren ve formě perlí obsahující 4-7% nadouvadla. Zpěňovatelný polystyren se předpěňuje působením syté vodní páry v předpěňovacím zařízení a tím perle zvětšuje svůj objem na 20-50ti násobek svého původního objemu.  Dále se perle zpracovávají na konečné výroby, např. výrobou bloků a řezáním odporovým drátem na desky. Výrobky EPS neobsahují freony (CFC, HCFC), jsou vyráběny v samozhášlivém provedení a patří k nejvyužívanějším tepelným izolantům. Více o výrobě polystyrenu naleznete na našich webových stránkách v článku Výroba pěnového polystyrenu a ve videu výroby EPS.