Přidáno 14. Červenec, 2020

Při předání sádrokartonové konstrukce Rigips s požární odolností je běžně realizační firma povinná doložit tyto technické podklady:


1) Prohlášení o vlastnostech k jednotlivým materiálům jako je deska, profil, tmel aj.

 

2) Prohlášení o vlastnostech k celému systému 

3) Strana z aktuálního požárního katalogu s řešenou konstrukcí

                

4) Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce

                                          

Všechny potřebné dokumenty jsou ke stažení na stránkách www.rigips.cz. Prohlášení o montáži požárně odolné konstrukce vyplňuje certifikovaná realizační firma.

V případě dotazů či připomínek kontaktujte naše Centrum technické a obchodní podpory.