Přidáno 13. Únor, 2020
Materiály se volí podle použitého typu konstrukce budovy. Obvodové stěny jsou buď difuzně uzavřené, anebo otevřené.

U konstrukcí difuzně uzavřených je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva a tou je zabráněno vstupu vodní páry do konstrukce.

Difuzně uzavřené dřevostavby se běžně zateplují zateplovacími systémy a není zde kladen důraz na jejich paropropustnost.

U difuzně otevřených konstrukcí naopak vstup vodní páry do konstrukce umožňujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo k hromadění vlhkosti.

Skladba konstrukcí – obvodový plášť dřevostavby:

Difuzně uzavřená skladba: OSB, cementotřískové, sádrovláknité a sádrokartonové desky

·         Penetrační nátěr pro nesavé povrchy weberpodklad haft

·         Vysoce pružná lepicí hmota webertherm technik

·         Izolant v tloušťce alespoň 2-4 cm, který slouží jako separační vrstva.

 Přenáší pnutí a roztažnost podkladního materiálu, nedochází tak k praskání a odlupování omítky. Například Isover EPS 70.

·         Stěrková hmota webertherm elastik s vloženou skleněnou síťovinou webertherm 117, nebo webertherm 131

·         Probarvený podkladní nátěr weberpas podklad UNI.

·         Základní pastovité omítky  weberpas akrylát, weberpas silikát,

 weberpas silikon, omítky s přidanou hodnotou weberpas extraClean, weberpas extraClean active, weberpas aquaBalance

Difuzně otevřená skladba - dřevovláknité desky

·         Prodyšná lepicí a stěrková hmota webertherm clima s vloženou skleněnou síťovinou webertherm 131 (bez penetrace na opláštění)

·         Probarvený podkladní nátěr Weberpas podklad UNI

·         Prodyšná pastovitá omítka weberpas silikát, weberpas extraClean, weberpas extraClean active

Základní vrstva se provádí v tloušťce 5 – 6 mm. Nejprve se stěrková hmota vetře hladkou stranou hladítka do povrchu dřevovláknité desky. Následně se vytvoří vlny hladítkem s půlkulatým zubem 10 mm. Do vytvořených vln se osadí skleněná síťovina tak, že bude cca 4 mm nad povrchem desky. Po mírném zatuhnutí se doplní stěrková hmota tak, že bude vytvořena rovnoměrná vrstva a síťovina bude celoplošně zakryta stěrkovou hmotou.

 

V případě dotazů se obraťte na naše Centrum technické a obchodní podpory.

Ohodnoťte náš článek