Weber

Jaké materiály zvolit na obvodový plášť dřevostavby?

Jaké materiály zvolit na obvodový plášť dřevostavby?

 

Materiály se volí podle použitého typu konstrukce budovy. Obvodové stěny jsou buď difuzně uzavřené, anebo otevřené.

U konstrukcí difuzně uzavřených je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva a tou je zabráněno vstupu vodní páry do konstrukce. Difuzně uzavřené dřevostavby se běžně zateplují zateplovacími systémy a není zde kladen důraz na jejich paropropustnost.

U difuzně otevřených konstrukcí naopak vstup vodní páry do konstrukce umožňujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo k hromadění vlhkosti.

Skladba konstrukcí – obvodový plášť dřevostavby:

Difuzně uzavřená skladba: OSB, cementotřískové, sádrovláknité a sádrokartonové desky

Difuzně otevřená skladba - dřevovláknité desky

 

difuzne-otevřena-skladba-drevostavba-weber

Základní vrstva se provádí v tloušťce 5 – 6 mm. Nejprve se stěrková hmota vetře hladkou stranou hladítka do povrchu dřevovláknité desky. Následně se vytvoří vlny hladítkem s půlkulatým zubem 10 mm. Do vytvořených vln se osadí skleněná síťovina tak, že bude cca 4 mm nad povrchem desky.

Po mírném zatuhnutí se doplní stěrková hmota tak, že bude vytvořena rovnoměrná vrstva a síťovina bude celoplošně zakryta stěrkovou hmotou.