Isover
Rigips
Weber

Jak na suché podlahy a kdy je vhodné je použít?

Suchá podlaha - pokládka

 

Suchá plovoucí podlaha je systém, který je realizovaný s minimálním množstvím vody na stavbě. Rigips má odzkoušené skladby na lehkém trámovém stropě i na základové betonové desce. Díky svým parametrům jsou vhodné např. při rekonstrukci domu, či rekonstrukci bytu. Suché podlahy mají velmi nízkou hmotnost, díky tomu minimálně přitíží nosný strop a doprava materiálu na stavbu bude snazší.

Suchá podlaha Rigips musí být montovaná na plný, suchý, stabilní a dostatečně únosný podklad.

skladba

Hlavním sortimentem pro tyto podlahy jsou dva druhy desek, přičemž desky vždy musí být s kolmou hranou. 

Podlahu je také možné realizovat z podlahových dílců:

desky

Skladba podlahy a návrh suché podlahy:

V první řadě je potřeba na stavbě změřit nerovnosti podkladní vrstvy a rozhodnout, jaký postup vyrovnání použijeme.

U nerovnosti do 5 mm postačí vrstva z vlnité lepenky nebo Miralonu. Nerovnosti 5 - 10 mm doporučujeme řešit pomocí spárovacího tmelu MAX nebo samonivelační stěrky weber nivelit. Při nerovnostech 10 - 60 mm už je potřeba použít suchý vyrovnávací podsyp. Na ten se následně musí aplikovat roznášecí deska, aby nedošlo k vtlačení podsypu do následné izolační vrstvy.

Nerovnosti větší než 60 mm doporučujeme řešit individuálně, kombinací EPS a suchého vyrovnávacího podsypu. Podsyp se v jedné vrstvě smí aplikovat v max. tloušťce 60 mm.

Na základové betonové desky se doporučuje používat polystyren (tepelná izolace podlahy), oproti tomu v patře spíše doporučujeme využít minerální izolaci (kročejová izolace podlahy).

Musí být dodrženy maximální tloušťky odzkoušených materiálů:

Do suché podlahy je také možné umístit systém podlahového vytápění. Dá se použít jak teplovodní topení tak elektrické.

U teplovodního topení je potřeba, aby to byl výrobcem určený systém do suchých podlah. Potrubí musí být umístěno v prefabrikovaných dílcích např. Novopol NH35. Teplota nesmí překročit 45 °C.

U elektrického topného systému je potřeba, aby měl pojistku proti přehřátí a nevznikla tam teplota větší než 40 °C. Např. máme zkoušené folie Hetmax, které se mohou vkládat pod dílce na suché podlahy.

 

vytápění

 

Jak může vypadat skladba suché podlahy na lehkém trámovém stropě, s prkenným záklopem
a nerovnostmi 20 mm?