Weber

Jakými fasádními nátěry je možné přetírat chytré pastovité omítky Weber?

Jakými fasádními nátěry je možné přetírat chytré pastovité omítky Weber

 

Při potřebě přetření fasád opatřených chytrými pastovitými omítkami, je potřeba volit fasádní nátěry tak, aby nedošlo ke znehodnocení přidaných vlastností těchto materiálů. Omítky se přetírají zpravidla v případech, kdy již není dostatečné pouhé vyčištění povrchu (ochranný nátěr), anebo v případě požadavku na změnu barevnosti objektu.

Novému nátěru na starší fasády vždy předchází čištění teplou tlakovou vodou, případně použití fasádního čisticího prostředku. V případě biotického napadení doporučujeme před čištěním tlakovou vodou napadené plochy ošetřit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků. Použití těchto produktů je potřeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Následuje důkladné vyschnutí fasády a poté se již přistoupí k aplikaci penetračního nátěru a fasádního nátěru.

pastovitá omítka weberpas aquaBalance

Fasádním nátěrem určeným pro přetírání omítky weberpas aquaBalance je weberton aquaBalance. Přetřením povrchu omítky neztratí schopnost regulace vlhkosti na svém povrchu a tím i přirozenou ochranu proti růstu mikroorganismů. Nátěr je připraven k použití se systémovou penetrací – weberpodklad silikon.

pastovité omítky weberpas extraClean a weberpas extraClean active

Nátěr určený k přetírání těchto omítek je weberton extraClean active. Přetřením nátěrem weberton extraClean active neztratí omítka své unikátní vlastnosti. Nátěr je připraven k použití se systémovou penetrací – weberpas podklad S.