Rigips

Jak postupovat v případě, že budou sádrokartonové konstrukce zasažené vodou? A kdy je potřeba konstrukci předělat?

Jak postupovat v případě, že budou sádrokartonové konstrukce zasažené vodou

 

Aby sádrokartonové konstrukce i po zasažení havarijní vodou splňovaly požadavky statiky, akustiky, požární odolnosti a estetiky, podle kterých byly navrženy, je nutno v závislosti na míře poškození jednotlivé prvky konstrukce vyměnit, když nastane jeden z následujících bodů.

Desky je nutné vyměnit v případě:

  • zasažení vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami
  • zasažení hnilobou a plísní na rubové nebo lícové straně
  • jsou-li nesoudržné (např. oddělení papíru od sádrového jádra)
  • prohnutí či vyboulení, a pokud neodpovídají požadavku na rovinnost dle technologického předpisu Rigips

Profily je nutné vyměnit v případě:

  • zasažení korozí (protože jsou z hlediska statiky hlavním nosným prvkem konstrukce)
  • jiného mechanického poškození

Minerální izolaci je nutné vyměnit v případě:

  • trvalé deformace,
  • plísně,
  • zda je jiným způsobem poškozena tak, že by mohla negativně ovlivnit akustiku a požární odolnost konstrukce.

Připevňovací prostředky je nutné vyměnit:

  • pokud jsou zasaženy korozí
 
Nevíte si rady? Ozvěte se nám. Rádi vám poradíme.
Ozvěte se nám  
domecek