Přidáno 18. Prosinec, 2018
Při volbě vrutů pro uchycení sádrokartonových desek Rigips se rozhodujeme dle typu desky, tloušťky opláštění a typu podkonstrukce.

Délka vrutů pro připevnění desek opláštění je dána následujícími zásadami:

·       Dřevěná podkonstrukce - hloubka zašroubování šroubu do dřevěného prvku podkonstrukce musí být větší nebo rovna celkové tloušťce opláštění, minimálně však 20 mm (tato zásada neplatí pro nosné stěny dřevostaveb).

·       Kovová podkonstrukce - hloubka zašroubování šroubu skrz kovový profil musí být nejméně 10 mm.

Typy vrutů pro připevnění různých typů desek:

  • Vruty TN  – pro uchycení desek RB(A), RBI(H2), RF(DF), RFI(DFH2) do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty TUN  - pro uchycení desek RigiStabil (DFRIEH2), jejichž parametry jsou k dispozici zde a Modrých akustických desek MA(DF), resp. MAI(DFH2) do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty UMN - pro uchycení desek Habito H  do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty Rigidur - pro uchycení desek Habito H do tenkostěnných profilů (CW / CD) nebo dřevěných latí
  • Vruty TX  – pro uchycení SDK desky do jiné SDK desky (je možné pouze v případě podkladní desky Rigidur nebo Habito H)
  • Vruty TB  - pro uchycení všech typů desek Rigips do zesílených profilů (UA) s výjimkou desek Glasroc H
  • Vruty GOLD TB – pro uchycení desek Glasroc H do zesílených profilů (UA). Technické vlastnosti desky naleznete zde
  • Vruty Hydro TN  - pro uchycení desky Glasroc H do tenkostěnných hydroprofilů (hydroprofil CW /  hydroprofil CD)

V případě dotazů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory.

Ohodnoťte náš článek