Uhlíková neutralita do roku 2050: brusiva Saint-Gobain nově bez naftalenu

Uhlíková neutralita do roku 2050: brusiva Saint-Gobain nově bez naftalenu

 

Zmírnění dopadů změny klimatu vyžaduje dekarbonizaci našich ekonomik. Pro nás v Saint-Gobain je náš cíl jednoznačný: do roku 2050 nesmíme vypouštět více uhlíku, než dokážeme absorbovat. Musíme být uhlíkově neutrální.

Tento závazek má kořeny v naší dlouholeté snaze snižovat náš dopad na životní prostředí. Ta je přitom nedílnou součástí naší ambice poskytnout zákazníkům řešení, jež jim pomohou dekarbonizovat a snížit vlastní ekologickou stopu. Náš cíl uhlíkové neutrality je také velmi konkrétní realizací poslání naší společnosti, kterým je zajistit, že náš svět nám bude lepším domovem.

V rámci této snahy se budeme věnovat celé řadě způsobů, jež nám umožní snížit přímé emise v našich závodech (scope 1), nepřímé emise, jež primárně souvisejí s používáním elektřiny (scope 2), a emise z předchozích a následujících částí našeho hodnotového řetězce (scope 3).

 

Mezi metody, které používáme, patří:

  • návrh produktů a nové složení materiálů,
  • zvyšování energetické účinnosti průmyslových procesů,
  • přeskládání energetického mixu s větším důrazem na nízkouhlíkové a obnovitelné zdroje,
  • spolupráce s partnery, kteří nám dodávají suroviny, a těmi, kteří naše produkty přepravují, s cílem pomoci jim snížit jejich emise,
  • a konečně zkoumání možností pro zachycování a sekvestraci uhlíku pro zbytkové emise.  

Tyto cíle vnímáme jako postupné – prvním krokem je snížit emise podle scope 1 a 2 do roku 2025, na což navážeme dalšími a ambicióznějšími plány do roku 2030.  


Vstříc surovinám, které produkují méně CO2:
hledání udržitelnějších alternativ  

Výroba brusiv se po mnoho desetiletí spoléhala na naftalen jako induktor pórů při výrobě slinutých pojených brousících nástrojů.

V Saint-Gobain Abrasives jsme jej využívali v mnoha značkách včetně produktů Norton Poros 2, jejichž speciálně navržená pórovitost umožnila zvýšit produktivitu na klíčových trzích, jako je letecký průmysl nebo výroba průmyslových plynových turbín. Naftalen má sice mnoho technických výhod a umožňuje vyrábět velmi otevřené a porézní brusné kotouče, zároveň ale má závažné dopady na lidské zdraví a životní prostředí, které jsme se rozhodli řešit.  

Už několik desetiletí celý obor experimentuje s možnými alternativními materiály, ale ukázalo se, že naftalen lze nahradit jen velmi obtížně.

V posledních letech se ale začal zkoušet nový přístup – místo toho, abychom se pokoušeli nahradit naftalen jiným materiálem, se společnost Saint-Gobain Abrasives pustila do radikálního a holističtějšího řešení, kterým je naše brusné kotouče od základu přepracovat. Byly vyvinuty nové procesy, nové technologie pro tvorbu zrna, nové výrobní technologie i nové suroviny.

Po důkladných zkouškách jakosti v našich brusírenských centrech a na univerzitách, v externích testovacích laboratořích a u našich nejvýznamnějších zákazníků, kteří pracují s vysoce citlivými obrobky, jsme si jisti, že jsme našli správnou technologii, která nám umožní se naftalenu zbavit.

Představili jsme nové produktové technologie včetně Norton Vitrium3 Creepfeed, Norton Vortex 2 a Norton Quantum X a na začátku roku 2020 si stanovili další ambiciózní cíl zajistit, že do konce roku 2020 bude firma Saint-Gobain Abrasives výrobcem, který naftalen vůbec nepoužívá.

Začali jsme na tomto cíli pracovat, ale pak bohužel vypukla covidová pandemie. Přišli jsme o několik měsíců, ale díky silné spolupráci a závazku našich provozních týmů i zákazníků se nám podařilo otestovat a převést na novou technologii tisíce produktů a náš cíl zbavit se do konce roku 2020 naftalenu se skutečně podařil.

Nejenom, že jsou tak naše produkty šetrnější k životnímu prostředí, ale také jsou výkonnější než brusiva vyrobená s použitím naftalenu, což našim zákazníkům přináší další výhody.

Odhadujeme, že tento krok by měl v absolutních číslech naši uhlíkovou stopu snížit o 30 % oproti objemu výroby (včetně naftalenové) v roce 2019.

Je třeba říct, že dekarbonizaci se musíme věnovat všichni společně. Tento proces vyžaduje soulad všech zúčastněných stran a společný přístup.  

Ve výsledku proto jde i o hlubší transformaci firem a hodnotových řetězců, což znamená, že se zde také nabízí příležitost pro růst a inovace.

I nadále budeme naše produkty a průmyslové procesy inovovat a přitom zlepšovat kvalitu i výkonnost našich řešení. Cirkulární ekonomika před nás klade úkol dělat více pomocí méně, což jsme si také vytýčili jako svůj cíl.  

"Víme ale, že uhlíková neutralita sama o sobě pro zmírnění dopadů změny klimatu nestačí. Musíme začít dekarbonizovat technologie budoucnosti a připravit se na to, že bude nutné je přizpůsobit nadcházejícím potřebám ekologických provozů. Ještě není pozdě, ale musíme trochu zrychlit." dodává  Xavier Orlhac viceprezident Saint-Gobain Abrasives EMEA, viceprezident FEPA