V představenstvu České rady pro šetrné budovy máme svého zástupce

Česká rada pro šetrné budovy - logo

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) je důležitým aktérem v oblasti šetrného stavebnictví. CZGBC motivuje trh ke změně způsobů, jakými lidé budovy a urbanistické celky navrhují, staví, udržují a provozují a to vše při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí díky efektivnímu využívání zdrojů. To vše je v souladu s filozofií společnosti Saint-Gobain a proto patříme mezi zakládající členy Rady.

V pracovních skupinách CZGBC aktivně působí hned několik našich odborníků a pomáhají tak radě v její snaze při rozvoji šetrného stavebnictví. A jsme rádi, že po roční odmlce máme opět zastoupení i ve Představenstvu CZGBC.

29. 11. 2021 byl během Výroční členské schůze zvolen Jaroslav Nutil jako zástupce Saint-Gobain do představenstva CZGBC.

 

 

 

 

Jaroslav Nutil - člen představenstva

 

Mám z té volby opravdu radost a těším se na zajímavou činnost v Rámci představenstva České rady pro šetrné budovy. Myslím, že v představenstvu rady chybělo zastoupení výrobce stavebních materiálů a já se budu snažit vnést do rady také něco z naší perspektivy. V Radě se budu soustředit zejména na podporu cirkulární ekonomiky ve stavebnictví, protože to je nejen pro Saint-Gobain velká příležitost a výzva. Je potřeba se jí chopit, abychom si zachovali pozici lídra v oblasti výroby stavebních materiálů.

Jaroslav Nutil, EHS manager Saint-Gobain

V České radě pro šetrné budovy jsme aktivní v několika pracovních skupinách:

  • Certifikace budov
  • Brownfields
  • Hospodaření s vodou
  • Zdravé vnitřní prostředí