ISOVER představuje hmyzí hotely s vegetační střechou

Hmyzí hotely s vegetační střechou ISOVER

 

V ISOVERu si vážíme životního prostředí. Naše zelené střechy vracejí přírodě prostor a drobným živočichům domov. Například hmyz si ve městech obtížně hledá úkryt a místo k rozmnožování a v důsledku rozsáhlé lidské činnosti lidí jeho počet rychle klesá.

Hmyz je funkční a potravní základnou většiny ekosystémů a pro stabilitu přírody je zcela nezbytný. Mnoho lidí považuje hmyz za obtěžující škůdce, ve skutečnosti je však většina hmyzu prospěšná. Opylují rostliny nebo jsou predátory některých parazitů.

Rozhodli jsme se vyrobit a nainstalovat hmyzí hotely v blízkosti našich výrobních závodů. První dva hotely se zelenou střechou byly postaveny ve výrobních závodech ISOVERu v Častolovicích a Rigipsu v Horních Počaplech u Mělníku.

Hmyzí hotely byly vyrobeny v integrační dílně společensky prospěšného podniku Kokoza, o.p.s., který zaměstnává lidi se zkušeností s duševním onemocněním.