Saint-Gobain založil interní uhlíkový fond pro své zaměstnance

Saint-Gobain has committed itself to achieving carbon neutrality by 2050.

 

Ve své snaze o dosažení uhlíkové neutrality a zapojení všech zaměstnanců založila Skupina Saint-Gobain Uhlíkový fond, který byl nejprve pilotně spuštěn v regionu Severní Evropa a klade si za cíl urychlit snižování nevýrobních emisí prostřednictvím změny každodenních aktivit zaměstnanců a díky cíleným investicím do provozoven skupiny Saint-Gobain.

Mezi oblasti, které budou pokryty těmito investicemi, patří zejména podpora udržitelné mobility zaměstnanců, obnovitelné zdroje energie, zlepšování komfortu zaměstnanců a zvyšování energetické efektivity budov v rámci Saint-Gobain.  

Uhlíkový fond je založen na Interní ceně uhlíku jinak běžně uplatňované při posuzování investic. Tato cena byla nedávno navýšena na 50 Euro za tunu ekvivalentních emisí CO2. Množství meziročně dosažené redukce emisí CO2 vyjádřených pomocí interní ceny uhlíku ve finančních prostředcích je pak použito pro financování dalších projektů s cílem snižovat uhlíkovou stopu Skupiny Saint-Gobain, a tím uzavírat tento pomyslný kruh. Projekty pro snižování emisí CO2 jsou navrhovány a vybírány samotnými zaměstnanci, kteří tak mají příležitost ovlivnit uhlíkovou stopu svého vlastního pracoviště.   

“Uhlíkový fond povzbuzuje každého z našich zaměstnanců, ať už pracuje kdekoli, aby s námi sdílel své nápady od drobných každodenních aktivit zlepšujících životní prostředí až po investice s významnějšími přínosy. Jsem hrdý na to, že byl Uhlíkový fond spuštěn v Regionu Severní Evropa a bude následován obdobnými projekty na úrovni celé Skupiny”, říká Patrick Dupin, Senior Vice President, CEO Northern Europe.   

V letošním roce bylo v rámci regionu Severní Evropa od našich zaměstnanců posbíráno celkem přes 900 nápadu na snížení uhlíkové stopy. Z toho v rámci Klastru Východní Evropa, kam spadá také Česká Republika, Slovenko, Maďarsko a Rumunsko, bylo shromážděno více než 300 podnětů.  

Mezi tyto podněty se objevilo mnoho zajímavých nápadů, jako například:

  • podpora ekologičtějšího dojíždění zaměstnanců,   
  • instalace obnovitelných zdrojů energie,
  • využívání elektro-mobility, 
  • podpora práce z domova,   
  • využití odpadního tepla z výroby pro vytápění a ohřev vody, 
  • omezení tisku a posílání objemných e-mailů,   
  • výměna osvětlení a mnoho dalších.

Celá řada vybraných menších projektů bude ještě během tohoto roku realizována. A navíc 15 investiční projektů bude realizováno přímo z prostředků Uhlíkového Fondu.

Mezi nimi jsou i 2 projekty z našeho Klastru:  

  •  Slovensko - Bratislava – Instalace solárních panelů, výměna osvětlení a vybudování zelené střechy
  •  Rumunsko - Turda – Instalace solárních panelů 

Díky těmto 2 projektům v hodnotě téměř 500 000 Euro uspoříme až 230 tun emisí CO2  za rok.  

Věříme, že i díky projektu Uhlíkový fond můžeme dosáhnout našeho dlouhodobého závazku, kterým je UHLÍKOVÁ NEUTRALITA v roce 2050.