Přidáno 11. Říjen, 2019
Suchá plovoucí podlaha je systém, který je realizovaný s minimálním množstvím vody na stavbě. Rigips má odzkoušené skladby na lehkém trámovém stropě i na základové betonové desce. Díky svým parametrům jsou vhodné např. při rekonstrukci domu, či rekonstrukci bytu. Suché podlahy mají velmi nízkou hmotnost, díky tomu minimálně přitíží nosný strop a doprava materiálu na stavbu bude snazší.

Suchá podlaha Rigips musí být montovaná na plný, suchý, stabilní a dostatečně únosný podklad.

Hlavním sortimentem pro tyto podlahy jsou dva druhy desek, přičemž desky vždy musí být s kolmou hranou. 

·        Sádrokartonová deska RigiStabil (DFRIEH2)

·        Sádrovláknitá deska Rigidur

 

Podlahu je také možné realizovat z podlahových dílců.

·        Dílec RigiStabil E25

·        Dílec Rigidur E20, E25

Skladba podlahy a návrh suché podlahy:

1. V první řadě je potřeba na stavbě změřit nerovnosti podkladní vrstvy a rozhodnout, jaký postup vyrovnání použijeme. U nerovnosti do 5 mm postačí vrstva z vlnité lepenky nebo Miralonu. Nerovnosti 5 - 10 mm doporučujeme řešit pomocí spárovacího tmelu MAX nebo samonivelační stěrky weber nivelit či weberniv dur. Při nerovnostech 10 - 60 mm už je potřeba použít suchý vyrovnávací podsyp. Na ten se následně musí aplikovat roznášecí deska, aby nedošlo k vtlačení podsypu do následné izolační vrstvy. Nerovnosti větší než 60 mm doporučujeme řešit individuálně, kombinací EPS a suchého vyrovnávacího podsypu. Podsyp se v jedné vrstvě smí aplikovat v max. tloušťce 60 mm.

 

2. Volba izolačního materiálu

Na základové betonové desky se doporučuje používat polystyrén (tepelná izolace podlahy), oproti tomu v patře spíše doporučujeme využít minerální izolaci (kročejová izolace podlahy). Musí být dodrženy maximální tloušťky odzkoušených materiálů.

  • Isover EPS 100 v max. tloušťce 100 mm
  • Isover EPS 150 v max. tloušťce 150 mm
  • Isover EPS 200 v max. tloušťce 250 mm
  • Isover T-P  v max. tloušťce 25 mm
  • Dřevovláknitá deska s objemovou hmotností min. 230 kg/m3 v tloušťce 2 x 19 mm

 

3. Do suché podlahy je také možné umístit systém podlahového vytápění. Dá se použít jak teplovodní topení tak elektrické. teplovodního topení je potřeba, aby to byl výrobcem určený systém do suchých podlah. Potrubí musí být umístěno v prefabrikovaných dílcích např. Novopol NH35. Teplota nesmí překročit 45 °C. U elektrického topného systému je potřeba, aby měl pojistku proti přehřátí a nevznikla tam teplota větší než 40 °C. Např. máme zkoušené folie Hetmax, které se mohou vkládat pod dílce na suché podlahy.

Jak může vypadat skladba suché podlahy na lehkém trámovém stropě, s prkenným záklopem a nerovnostmi 20 mm?

 

 

Montážní video s podrobným popisem montáže doporučujeme zhlédnout při realizaci svépomocí. Taktéž můžete využít prospekt Suché podlahy Rigidur a Rigistabil – montážní návody. Uvedené materiály lze zakoupit u našich smluvních distributorů Rigips a Isover. A pokud byste se nechystali realizovat úpravy svépomocí, můžete využít portálu NejŘemeslníci.cz a poptat zkušeného řemeslníka. S dalšími otázkami se můžete obrátit na naše Centrum technické a obchodní podpory.