ISOVER na cestě k udržitelnosti

ISOVER na cestě k udržitelnosti - plány a cíle

 

ISOVER je nejvýznamnějším výrobcem izolačních materiálů, jednička na českém trhu. V posledním desetiletí si tento závod vytýčil velmi ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti a na konci loňského roku mohl konstatovat, že v mnoha oblastech byly naplněny.

Plány a dlouhodobé cíle v udržitelnosti

Skupina Saint-Gobain si v roce 2010 stanovila cíle v oblasti udržitelnosti se závazkem splnit je do roku 2025. Snížit nerecyklované odpady o 50 %, odpadní vody o 80%, CO2 o 20 % a spotřebu elektrické energie o 15 %.

Pro Saint-Gobain ISOVER CZ se rok 2020 stal historický nejúspěšnější z hlediska efektivity výroby a z toho plynoucích úspor ve spotřebě surovin, energií a vody při výrobě čedičové minerální izolace.

energie
ÚSPORY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Od roku 2010 tak byla ve výrobním závodu Častolovice redukována spotřeba energií na vyrobenou tunu o 18 % tedy o celé 3 % více a o 5 let dříve než byl plán.

 

recyklace

RECYKLACE
Úroveň recyklace interních meziproduktů se v dlouhodobém průměru drží nad hodnotou 95 %.

 

voda

SPOTŘEBA VODY
Celkovou spotřebu vody se podařilo snížit o celých 51%.

 


„Velmi důsledně se věnujeme energetickému managementu.V závodě využíváme 4 typy zdrojů zemní plyn, koks, kyslík a elektrickou energii. Neustále monitorujeme spotřebu, analyzujeme ji na denní bázi, zdokonalujeme výrobní procesy, zlepšujeme a zavádíme nové technologie“. říká Jiří Šulák, ředitel závodu Častolovice.

„To vše přispělo k tomu, že jsme o celých pět let dříve splnili závazek stanovený Skupinou snížit spotřebu elektrické energie na vyrobenou tunu o 15 % a já k tomu musím dodat, že je to zejména zásluha Jirky a jeho týmu.“ Dodává Ladislav Krumpolec, generální ředitel Saint-Gobain Construction Products divize ISOVER