Přidáno 14. Srpen, 2018
V úterý 7. srpna předali zástupci Nadace Křižovatka 20 monitorů dechu na novorozeneckém oddělení FN v Motole primáři novorozeneckého oddělení MUDr. Miloši Černému. Monitory dechu byly pořízeny díky laskavé podpoře společností České dráhy, Skupině Saint-Gobain v ČR a HAPON. Devět z darovaných monitorů tedy ponese loga všech značek Skupiny Saint-Gobain, které v České republice působí.

Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková organizace. Od svého založení v roce 1995 šíří jako jediná v ČR povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitorem dechu Babysense II, který je registrovaný u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu nejen hlídá zástavu dechu, ale také apnoe (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka a okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první pomoc.