Podporujeme mládež: Já chci také lyžovat aneb lyžování pro děti s handicapem

Adfors podporuje mládež

 

Středisko rané péče v Pardubicích organizuje lyžařské dny pro děti, které by jinak kvůli svému handicapu lyžovat nemohly, a dává jim tak pocit zapojení do běžné společnosti. Na projekt „Já chci také lyžovat“ přispěl ADFORS jako největší donátor Burzy filantropie v Litomyšli.