Podporujeme mládež: Akustická úprava ZŠ Mikoláše Alše na Praze 6 v Suchdole

Ecophon: Škola Mikoláše Aleše Suchdol

 

Ecophonu není lhostejné, kde děti tráví podstatnou část dne, a proto ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy realizovali projekt, který měl vyhodnotit celkové prostředí z hlediska akustiky, osvětlení a ventilace v běžné třídě. 

Při první návštěvě učebny si nešlo nevšimnout použitých materiálů – stropy neměly žádnou akustickou úpravu, okna byla zastíněná žaluziemi, vybavení nábytkem bylo velmi střídmé, stěny byly omítnuté a zvukově odrazivé. V zadní části místnosti byl koberec, ale zbytek podlahy byl z PVC. Po prvním rozhovoru bylo jasné, že škola má obecně s hlukem
ve třídách i na chodbách problém. Bohužel, jako další školy v České republice. 


Vliv hluku na děti i učitele trápil i paní ředitelku.

Stav před úpravou

V květnu 2017 byly naměřeny hodnoty doby dozvuku ve vybrané učebně fyziky. Maxima na nízkých frekvencích ve třídě přesahovala hodnotu 2,5 sekundy a celkový průběh ležel vysoko nad tolerančním pásmem, které pro prostory určené ke vzdělávání dětí a mládeže stanovuje vyhláška č. 343/2009 Sb. odkazující na normu ČSN 73 0527. Abychom porozuměli, o kolik je hodnota vyšší, je nutné zmínit, že v souladu s vyhláškou by měla být optimální naměřená hodnota cca 0,7 sekundy.

 

Vysoká doba dozvuku způsobuje v praxi výrazné snížení srozumitelnosti mluveného slova, která je pro výukové prostory zásadní. S rostoucí dobou dozvuku roste i vnímaná hlučnost prostoru. Oba tyto faktory mají na základě množství nedávných studií negativní vliv na soustředění žáků, kteří nejsou schopni udržet plnou koncentraci po celou dobu vyučovací hodiny. Rovněž dochází ke zbytečnému namáhání učitelů, kteří jsou v takovém prostoru nuceni zvyšovat hlas.

Stav po úpravě

Instalací materiálu Gedina A s pohltivostí αw = 0,95 po celé ploše stropu o tloušťce 15 mm bylo dosaženo zlepšení akustických podmínek ve třídě. Změnu okamžitě zaznamenali vyučující i děti – okamžitě se snížila celková úroveň hluku, zlepšila se srozumitelnost řeči a nedocházelo ke vzniku ozvěny. Následně naměřené hodnoty již splňovaly toleranční pásmo stanovené normou ČSN 73 0527. Doba dozvuku klesla na průměrnou hodnotu 0,6 sekundy s maximem na nízkých frekvencích do 1 sekundy.

Pokud si nejste jistí, zda vaše škola splňuje veškeré akustické parametry v souladu s lokální vyhláškou, můžete se na nás obrátit. Rádi za vámi nezávazně přijedeme a sdělíme vám, jak na tom právě vaše škola je.

 

Pro více informací kontaktujte: 

Ing. Iveta Králová Key segments manager, Office & Education & Healthcare
iveta.kralova@ecophon.cz