Přidáno 29. Leden, 2021
Naše oddělení je denně v kontaktu se zákazníky, realizačními firmami a projektanty či architekty, kteří potřebují konzultovat nejrůznější skladby stavebních konstrukcí, jak pracovat s našimi materiály a kde je koupit nebo potřebují pomoc při kompletaci dokumentace ke kolaudaci.

Často se při řešení dotazů se zákazníky věnujeme i detailům v projektové dokumentaci, kde mnohokrát pomůžeme předejít nevhodné aplikaci a optimalizovat náklady na výstavbu výběrem vhodných konstrukcí a materiálů.

Jaké jsou příklady z praxe? Mnohdy opomíjená část projektové dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení stavby udává například, zda mají být sádrokartonové podhledy s požární odolností. Pokud ano, je třeba volit konstrukci podhledu tak, aby byl splněn nejen požadavek PBŘ, ale i umístění parobrzdy a tepelné izolace nebo vedení rekuperace a instalace svítidel.

Dalším příkladem je fasáda s obkladem. I tato oblíbená povrchová úprava zateplovacích systémů s sebou nese jistá omezení a pro její použití je třeba dodržet určitá pravidla, aby souvrtství správně a hlavně trvale a bezpečně fungovalo. Návrh by měl být součástí projektové dokumentace a měl by zohlednit zatížení vlivem vlastní hmotnosti obkladu, typ izolantu, výšku objektu a zatížení větrem a smykem. Tento návrh se stanovuje na základě statického výpočtu.

Z výše uvedených důvodů je vhodná konzultace již ve fázi plánování stavby, aby se předešlo nejasnostem při realizaci a vícenákladům vzinklým nedostatky v projektové dokumentaci, která je často pouze pro stavební povolení a neobsahuje tedy podrobné informace o použitých konstrukcích či materiálech. Konzultace vhodného řešení je obzvlášť důležitá při rekonstrukcích, kde je třeba pracovat se stávajícím stavem.

Pro většinu skladeb, které se zákazníky řešíme, jsme schopni zpracovat orientační kalkulaci spotřeby materiálu. Zpracované kalkulace spotřeb materiálů jsou orientační a v ceníkových cenách, nicméně mohou posloužit zákazníkům jako nákupní seznam, na kterém lze stavět další kroky a upřesní vám představu o finanční náročnosti řešení. Dále díky kalkulacím lze snadno zkontrolovat typ materiálu, který je na stavbě používán, aby bylo dodrženo navržené řešení nebo byly splňeny kvalitativní požadavky na použité materiály při výstavbě.

V neposlední řadě je nutné si vybrat prodejce (Isover, Rigips, nebo Weber) nebo vhodnou realizační firmu, která se specializuje na konkrétní skadby, má zkušenosti s našimi materiály a nejlépe má certifikát, opravňující ji montovat například požárně odolné konstrukce nebo provádět zateplovací systémy ETICS. Zde pomohou naši obchodní zástupci, databáze proškolených firem nebo portál Nejřemeslníci.cz, kde lze zadat poptávku a vyčkat na reakci realizačních firem a řemeslníků.