Rigips

Existuje sádrokarton pro venkovní použití?

Lze mít sádrokarton pro venkovní použití?

 

Lze řešit konstrukce v exteriéru pomocí sádrokartonových desek, které se běžně používají pro suchou výstavbu?

Rychlost a modernizace výstavby rodinných či bytových domu postupuje neuvěřitelnou rychlostí. V současné době jsou trendem výstavby dřevostavby. Rigips má v sortimentu sádrokartonové desky a sádrovláknité desky, které lze využít i v exteriéru např. na obvodové nosné stěny dřevostavby, venkovní podbití střechy, či strop ve venkovní garáži.

Jedná se o sádrokartonové desky RigiStabil (DFRIEH2) a sádrovláknité desky Rigidur.

Při uvedeném použití je nutno zachovávat následující zásady a doporučení:

Předmětné plochy nesmí být přímo vystaveny vlivům povětrnosti.

Desky RigiStabil/Rigidur nesmí být vystaveny přímému, ani nepřímému působeni vody (ani té ostřikující), dešti či sněhu.

Je nutno napenetrovat hrany desek RigiStabil již pří skladování na paletách (např. základním penetračním nátěrem Rigips).

Nosná podkonstrukce musí být schopna vzdorovat tlaku a větru (např. u podhledů je nutné použití závěsů Nonius).

V odůvodněných případech je nutné použití desek RigiStabil/Rigidur na opláštění ploch namáhaných větrem staticky posoudit dle konkrétních podmínek stavby.

Upevňování desek RigiStabil se provádí pomocí šroubů Rigips TUN, popř. šrouby TB, sponkami nebo hřebíky dle technologie Rigips, které je třeba přetmelit např. sádrovým tmelem.

Šrouby Rigips TUN a TB, standardní profily, spojovací, zavěšovací prvky se standardní povrchovou úpravou zinkováním Z100 lze použít až do prostředí C2 odpovídající stupni korozní agresivity prostředí dle ČSN EN ISO 12 944-2. Třídu prostředí určuje projektant.

Rozteče upevňovacích prostředků u vodorovných konstrukcí je třeba snížit na max. 150 mm. Maximální rozteč prvků podkonstrukce podhledů a podkroví opláštěných deskami RigiStabil/Rigidur je 333 mm.

Maximální rozteč prvků podkonstrukce stěn opláštěných deskami RigiStabil/Rigidur u dřevostaveb je 625 mm, v ostatních případech 417 mm.

Pro spojování podélných hran desek je vhodná technologie lepení, u příčných a řezaných hran tmelení s výztužnou skelnou páskou.

Je nutno provést volná napojení na okolní konstrukce (např. kluzné uložení) a dilatační spáry.

Dilatační úsek v exteriéru je max. 10 m délky, max. 60 m2 plochy.

Je nutno provést technická opatření k zamezení kondenzace vodní páry na deskách RigiStabil/Rigidur (vhodnou skladbou konstrukce a tloušťkou izolantu dle tepelně technického posouzení).

Bezprostředně po ukončení montáže je nutno povrch desek opatřit základním penetračním nátěrem Rigips, nebo penetrací dle doporučení výrobce vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému ETICS a dále konstrukci chránit před povětrnostními vlivy až do aplikace ETICS.

Před povětrnostními vlivy je třeba ochránit zejména detaily, jako jsou hrany opláštění kolem otvorů.

Desky RigiStabil/Rigidur musí být před další povrchovou úpravou suché, soudržné, rovné, stabilní, bez nečistot a dalšího poškození.

Na plochy konstrukcí, které nebudou vystaveny odstřikující vodě nebo přímému oslunění, lze jako finální povrchovou úpravu použít flexibilní lepidlo (např. webertherm technik), do kterého se vkládá výztužná tkanina (webertherm 117) a následně se nanese tenkovrstvá stěrková fasádní omítka.

Povrchová úprava samotných desek provedená pouze pomocí fasádního nátěru/omítky, je možná pouze u přísně chráněných expozic (např. podhledy průjezdů, které jsou chráněny svislou konstrukcí, tj. před přímým působení povětrnostních vlivů).

Plochy, které budou vystaveny přímému oslunění, je nutné ochránit aplikací ETICS s tloušťkou izolantu minimálně 40 mm. Systém ETICS je doporučeno lepit a kotvit.

Doporučuje se lepicí stěrková hmota webertherm technik a plastové talířové hmoždinky s kovovým šroubem (např. Koelner – RAWLPLUG – TFIX-8S). Délku kotevního prvku je doporučeno volit dle výrobce hmoždinky. Přesný počet a délku kotevních prvků určuje výrobce ETICS dle místních podmínek.