Přidáno 8. Prosinec, 2021
"Daruj své srdce a Saint-Gobain ho věnuje také" je motto dobrovolné dárcovské akce, kterou Skupina zorganizovala poprvé v loňském roce a na kterou navazuje i v tom letošním.

Skupina Saint-Gobain opět vybrala několik organizací, které působí v regionech, kde má své výrobní závody. Celkem se Skupina zavázala věnovat těmto organizacím dohromady 750 tisíc Kč. Bylo vybráno 10 organizací. Saint-Gobain do dárcovské akce opět zapojí své zaměstnance a umožní jim tyto subjekty také podpořit.  

V loňském roce reagovala Skupina Saint-Gobain touto iniciativou na nepříznivý vývoj v souvislosti s pandemií covid 19 a pomohla organizacím, které jí musely nejvíce čelit. Pomohli jsme tak nemocnicím nebo organizacím pečujícím o sociálně slabé nebo dokonce opuštěné děti, jako je například Klokánek. Podařilo se nám shromáždit přes 1 mil Kč, podíl zaměstnanců na této částce byl 110 tis. Bohužel situace je v letošním roce možná ještě horší, a zdá se, že všeobecná nálada veřejnosti už není tak otevřená k pomoci. Chceme to změnit, alespoň mezi našimi zaměstnanci, kterých máme v ČR více než 4 tisíce, a naším příkladem jim ukázat, že pomoci je potřeba i dnes, a to možná  ještě více, než v roce loňském.Přislíbené částky navýšené o příspěvek zaměstnanců předáme organizacím ještě před Štědrým dnem“, říká k akci Robert Kudrna, personální ředitel Saint-Gobain východní Evropa.

KOMU POMÁHÁME