2020: Zaměstnanecká charitativní sbírka s názvem "Daruj srdce"

 

"Daruj své srdce a Saint-Gobain ho věnuje také."

Je motto dobrovolné CSR aktivity, jejímž cílem je pomoci tam, kde to nejvíce potřebují. Každá organizace a divize Skupiny, která působí v ČR, nominovala jednu organizaci.

 

 

 

daruj-sve-srdce

V rámci charitativní akce DARUJ SRDCE naši skvělí zaměstnanci darovali 3 836 srdcí.

Většina z nich přispěla částkou vyšší než 10,-Kč, takže se vybralo neuvěřitelných 110 756,-Kč.

Skupina Saint-Gobain ČR se zavázala věnovat 10x více, navýšila tak finanční dar na 1 107 560,- Kč.

Mezi vybrané organizace jsme nakonec rozdělili
částku 1 218 316 Kč. 

Podívejte se, jaké částky jsme společně vybrali a darovali pro jednotlivé organizace:

 

 

domy s pečovatelskou službou - daruj srdce

 

Domy s pečovatelskou službou v Lipníku nad Bečvou

Správou těchto domů je pověřena organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace. Byty v těchto domech jsou určeny pro bydlení seniorů a osob zdravotně postižených.

Předpokládá se schopnost samostatného bydlení, tedy určitá míra soběstačnosti. K zajištění úkonů, které není nájemce bytu schopen sám realizovat je možné poskytnout sociální službu – pečovatelskou službu.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-isover

 

 

 

 

 

 

 

 

klokánek - daruj srdce

 

Klokánek - fond ohrožených dětí

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. V těchto případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření.

Většina přijatých dětí má stejnou anamnézu jako děti přijímané do ústavní výchovy – zanedbávání, domácí násilí, neschopnost zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, bytové důvody, a někdy i hospitalizace osamělého rodiče či svěření dítěte za účelem zajištění náhradní rodinné péče.

Projekt zastupují divize:

 

daruj-srdce-divize

 

 

 

 

 

 

 

nadace Leontinka - daruj srdce

 

Pomohli jsme Nelince zajistit ranou péči (asistentku)

Divize Rigips pomohla malé Nelince a přispěla tak na asistentku rané péče, kterou k sobě neustále potřebuje. 

A jaký je její příběh?

Šestiletá Nelinka žijící nedaleko Benátek nad Jizerou je již třetím rokem ve středisku rané péče. Od tří let má diagnostikovanou tupozrakost na jednom oku, které je tedy výrazně oslabené a musí pravidelně cvičit s okluzorem (zakrýváním zdravého oka).

Musí také podstupovat pravidelné vyšetření zraku pod narkózou. Asistentka z rané péče musí do rodiny dojíždět několikrát týdně a za pomoci zrakově stimulačních světelných pomůcek posilují tupozraké oko. Úsilí ztěžuje i porucha řeči, která se u Nelinky začala projevovat po mnohonásobných narkózách nutných při častých vyšetřeních zraku. Díky tupozrakosti je také narušena oblast prostorové orientace či vnímání hloubky prostoru, což se projevuje zakopáváním o překážky nebo obtížným rozpoznáváním obrázku od reálného předmětu.

"Laskavost je jazyk, který neslyšící slyší a nevidomí vidí." - Mark Twain

Projekt zastupují divize:

 

daruj-srdce-ecophon-rigips

 

 

nemocnice Český brod - daruj srdce

 

Nemocnice Český Brod

Tým lidí s cílem pečovat o pacienta, který je centrem jejich zájmu, k jeho maximální spokojenosti. Do nemocnice jsou odesíláni pro následnou stabilizaci stavu a rekondici pohybové složky. Pomáhájí pacientům a jejich rodinám při následném umístění do sociálních pobytových zařízení, pacienty také předávají do domácí ošetřovatelské péče. Ich vizí je vytvořit kvalitní centrum následné péče. Vybrané peněžní prostředky budou použity na provoz oddelení ARO a JIP.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-isover

 

nemocnice Rychnov nad Kněžnou - daruj srdce

 

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a turistickou oblast Orlických hor. Je přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Kvasiny, a disponuje 255 lůžky a pracuje v ní přes 400 zaměstnanců. Vybrané peněžní prostředky budou použity na provoz oddelení ARO a JIP.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-isover

 

 

nemocnice Litomyšl - daruj srdce

 

Nemocnice Litomyšl

Litomyšlská nemocnice je klíčovým zdravotnickým zařízením, které v našem regionu poskytuje pomoc a nepřetržitou podporu. Sestřičky, sanitáři a další personál se už několik měsíců starají o pacienty s covid-19 a odběrové centrum za posledních 90 dní zajistilo neuvěřitelný počet testů na covid-19.

Chceme všem zaměstnancům nemocnice, každým nalepeným srdíčkem vyslat symbolické poděkování.

Vybrané peněžní prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek sester z nejvíce vytížených oddělení.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-adfors

 

 

 

 

 

Digitus - daruj srdce

 

Digitus Mise - Hořovice

Společnost jako poskytovatel sociálních služeb vznikla primárně za účelem věnovat se sociálním službám tzv. v terénu. To znamená nabízet v domácím prostředí pomoc těm lidem, kteří z důvodu určitých zdravotních potíží, anebo z důvodu přirozeného stáří potřebují k zajištění svých denních potřeb nezbytnou pomoc druhé osoby.

Digitus Mise, z. ú. poskytuje tři druhy sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým.

  • První službou je pečovatelská služba v domácnostech, kde se určité potíže či nemoci lépe překonávají.
  • Druhou službou jsou tzv. odlehčovací služby. Posláním těchto služeb je výpomoc těm, kteří pečují o své členy rodiny.
  • Třetí službou je poskytnutí péče v Centru denních služeb. Zde v tomto bezbariérovém prostředí mohou klienti využít denního pobytu jak k sociální péči, tak k různým aktivitám, odpočinku nebo setkání s druhými při kávě či čaji.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-sekurit

 

 

Nemocnice - Znojmo

 

Nemocnice Znojmo

Nemocnice Znojmo je svou kapacitou a počtem jednotlivých odborností největší nefakultní nemocnicí v Jihomoravském kraji. I oni v „době kovidové“ pracují s nejvyšším nasazením a dávají nám lidem žijícím v okolí Znojma podporu a pomoc. Pro zvládnutí situace přeorganizovali více oddělení na oddělení „kovidová“.

Chceme všem zaměstnancům nemocnice, každým nalepeným srdíčkem vyslat symbolické poděkování.

Vybrané peněžní prostředky budou použity na zlepšení pracovních podmínek sester z nejvíce vytížených oddělení.

Projekt zastupuje divize:

daruj-srdce-adfors
daruj-sve-srdce