Nadace Saint-Gobain Foundation

Nadace Saint-Gobain

 

Iniciativa Saint-Gobain Foundation byla založena v roce 2008 a věnuje se solidární činnosti ve Francii i v zahraničí, v oblastech, které se týkají strategie udržitelného bydlení. Spoléhá se na závazek zaměstnanců společnosti Saint-Gobain, neboť každý projekt musí být sponzorován jedním nebo více zaměstnanci Skupiny.

Solidarita je jednou ze zásad chování a jednání Skupiny, a tudíž její hlavní hodnotou. Nadace je nedílnou součástí naší politiky společenské odpovědnosti firmy (CSR).

 

Pierre-CSR

Naše ambice je, aby co největší počet lidí získal atraktivní, energeticky účinný a šetrný vztah k životnímu prostředí. Domníváme se, že přístup k atraktivním a zdravým domovům má společenskou hodnotu, což je klíčovým faktorem při integraci nejchudších lidí v naší společnosti. 

Pierre-André de Chalendar předseda představenstva a generální ředitel společnosti Saint-Gobain

OBLASTI PODPORY

  1. Pomoc mladým lidem v zapojení do profesního života
  2. Budovat, zlepšovat nebo renovovat sociální bydlení ve veřejném zájmu a přispívat k jeho energetické účinnosti a ekologickému dopadu.

Způsobilé projekty musí být sponzorovány stávajícími zaměstnanci nebo zaměstnanci v důchodu, nebo neziskovými organizacemi, a musí se týkat okrajových nebo znevýhodněných skupin obyvatelstva. Nadace poskytuje finanční podporu projektům, které vybírá komise. Společnosti ve Skupině Saint-Gobain mohou dodat stavební materiály či technické znalosti. Nadace nepodporuje žádnou asociaci ani organizaci, ale pokrývá náklady na práci, služby a školení.

KLÍČOVÁ DATA 2008–2017

 

144-CSRpodporovaných projektů
(závazek Nadace ve výši 8,5 milionů eur)

 

166


sponzorů


podporovaných-sdružení
podporovaných sdružení


33
zemích ve kterých proběhla podpora