Centrum Dvoreček

Centrum Dvoreček

 

Skupina Saint-Gobain podpořila tento projekt částkou 2,5 milionů korun. Středisko DVOREČEK je výjimečné zařízení v centru Ostravy, ve kterém se při práci s dětmi vzácně prolíná oblast sociální, sportovní, společenská a kulturní. Vše funguje již 30 let za vydatné podpory vzácných filantropů a sponzorů pod základním mottem:

„KŮŇ LÉČÍ LIDSKOU DUŠI“

Hlavní činností spolku SDO Brontosauři, z.s. je již 30 let organizace volného času dětí, mládeže i dospělých v zájmových klubech, střediscích, oddílech a pobočných spolcích s vlastní právní subjektivitou. Vytváří vhodné podmínky pro osoby zdravotně znevýhodněné a napomáhá jejich zapojení do plnohodnotného života.

Programy se od roku 2002 zaměřovaly na spolupráci s dětskými domovy. Z této aktivity vznikly současné programy zaměřené na náhradní rodinnou péči, pěstounské rodiny a sociální služby. Aktivity v rámci Klubu pěstoun a sociální služby jsou v současnosti prioritou.

Realizace projektu „Klubu Pěstoun a dům na půl cesty“ byl zahájen v listopadu 2009 ve Středisku DVOREČEK. Kompletní realizace se dotýká dvou objektů. Stavení z 18. století pod č.p. 6/234 bylo v roce 2016 kompletně zrekonstruováno za významné finanční podpory zaměstnanecké Nadace Foundation Saint-Gobain Initiatives z Paříže.

Kompletní nový plášť budovy zahaluje v přízemí prostory Klubu pěstoun s hernou pro děti, sociálním zázemím a malometrážní byt na půl cesty. V 2. NP jsou vybudovány dva kompletně vybavené byty pro pěstounské rodiny a v rozlehlých půdních prostorách ve 3. NP pak prostory pro aktivity účastníků akcí a pobytů s volnočasovým i terapeutickým zaměřením.

Právě budujeme nové dětské hřiště a připravujeme další poměrně rozsáhlou stavební akci na druhém objektu. Původní zděná stodola z přelomu 18. a 19. století, byla časem zrekonstruovaná na stáje pro koně, které se nacházejí v 1. NP. Budova se sedlovou střechou má velký nevyužitý půdní prostor. V tomto objektu vzniknou dílny, klubovny, šatny a sociální zázemí pro léčebné a volnočasové aktivity, určené programům v rámci plánovaných pobytů a sociálních služeb. 

 

dvorecek-csr

 

Primárním cílem projektu Klubu pěstoun, je propagace a osvěta pěstounské péče s navazujícím výstupem na zvýšení počtu nových pěstounů a snížení počtu dětí v ústavní péči. Práce s novými zájemci o statut pěstouna a cílená podpora cesty až k získání oprávnění a fyzickému zapojení do náhradní rodinné péče.

Dalším cílem je nabídka nových prostor v centru Ostravy pro setkávání stávajících i budoucích náhradních rodin s výměnou poznatků a informací vyplývajících z titulu péče o dítě v náhradní rodině. Práce s dětmi v náhradní rodinné péči a odstranění při adaptaci do nové rodiny pomocí hipoterapie, herních a zájmových programů v jednodenních i vícedenních pobytech v prostorách Klubu pěstoun ve Středisku Dvoreček. Letní rekreační táborové pobyty i v rámci respitní péče pro pěstouny.

Vzhledem k faktu, že je stále v ústavní péči v ČR kolem 10 000 dětí a nejvíce pak v ústavech v Moravskoslezském kraji, je aktivní podpora náhradní rodinné péče aktivitami Klubu pěstoun. V kraji vzrostl výrazně počet pěstounů profesionálů – na přechodnou dobu, ale stabilních dlouhodobých pěstounů je stále žalostně málo. Není výjimkou, že se pro dítko umístěné k pěstounům do přechodné péče nenajde včas dlouhodobá náhradní rodina, a tak putuje z přechodné rodiny do ústavní péče.

dvorecek-csr-projekt