Květná zahrada – dům na půl cesty

Květná zahrada

 

V roce 2013 podpořila Nadace SG Dům na půl cesty občanského sdružení Květná zahrada, a to částkou téměř 2 miliony korun. 

Občanské sdružení Květná Zahrada poskytuje od roku 2005 pomoc mladým lidem, kteří po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy nebo se díky svému pohnutému dětství vracejí z nápravných zařízení pro mladistvé nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dům na půl cesty také nabízí útočiště mladým lidem v obtížné životní situaci – bez přístřeší, potřebné pomoci a podpory. Květná Zahrada ukazuje mladým lidem správný směr životem, učí je samostatnosti a nezávislosti, pomáhá jim najít si práci a začlenit se do společnosti. 

Od roku 2009 se sdružení věnuje sociálnímu podnikání zaměřenému na zaměstnávání sociálně rizikových a ohrožených mladých lidí. Od července 2013 provozuje občanské sdružení Květná Zahrada navíc i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc s názvem „Květináč“. Toto centrum pro podporu ohrožených dětí je jediné svého druhu v okrese Svitavy. Je určeno pro děti do 18 let, které se ocitly náhle v situaci, kdy nemohou zůstat z jakéhokoliv důvodu doma. Ve většině případů jde o děti tělesně nebo duševně týrané. Další skupinou jsou děti sociálně nepřizpůsobivé a problémové, se kterými si jednoduše řečeno, neví doma rady. V Květináči najdou nejen útočiště, ale i pomoc duševní. Pobyt dítěte je zde ovšem dočasný a není dlouhodobým ani trvalým řešením osudu dítěte. Sociální pracovníci se zaměřují na prvním místě na práci s umístěnými dětmi a na jejich rodiny. Důležité je ovšem i efektivní spolupráce s úřady a institucemi a dalšími zařízeními. Jedině tak lze tíživou situaci řešit.

Dům na půl cesty i Květináč prošel v roce 2013 významnou stavební rekonstrukcí, kterou finančně pokryla Nadace Saint-Gobain Initiatives. Společnosti skupiny Saint-Gobain se sídlem v České republice se k Nadaci přidaly a darovaly stavební materiál, který vyrábějí nebo distribuují. Celý opravovaný objekt se skládá z hlavní budovy (statku) a stodoly, která byla v minulosti předešlými vlastníky částečně rekonstruována. Ne však příliš kvalitně a účelně.

Původní stodola nabízí klientům ubytování ve třech samostatných bytech. Hlavní budova poskytuje prostory jak pro ubytování, tak pro organizování různých akcí pořádaných Květnou Zahradou např. pro dětské domovy nebo jiná občanská sdružení z oblasti sociální sféry. Část hlavní budovy byla rekonstruována s ohledem na potřeby centra Květináč, kde budou děti, které se ocitly v nouzi, bydlet.

Stavební práce zahrnující zateplení budovy, výměnu oken, vybudování dalších obytných prostor i malou výrobnu sýrů pro sociální podnikání a také výměnu elektrorozvodů, vodoinstalací a topné technologie byly zahájeny v květnu 2013 a dokončeny na začátku roku 2014.

 

května-zahrada-foto

 

Sdružení Květná Zahrada by bez štědrého finančního daru nadace Saint-Gobain Initiatives a materiálního daru společností skupiny Saint-Gobain, které dohromady dosahují hodnoty bezmála 2 milionů korun, provádělo celou přestavbu minimálně 5 let. Takto Květná Zahrada doslova rozkvetla během několika měsíců.

Pokud se chcete dozvědět o všech aktivitách občanského sdružení Květná Zahrada, navštivte jejich webové stránky www.kvetnazahrada.cz.

„POMÁHÁME RŮST POTŘEBNÝM“

května-zahrada-foto