Nadace Saint-Gobain

Iniciativa Saint-Gobain Foundation byla založena v roce 2008 a věnuje se solidární činnosti ve Francii i v zahraničí, v oblastech, které se týkají strategie udržitelného bydlení. Spoléhá se na závazek zaměstnanců společnosti Saint-Gobain, neboť každý projekt musí být sponzorován jedním nebo více zaměstnanci Skupiny. Solidarita je jednou ze zásad chování a jednání Skupiny, a tudíž její hlavní hodnotou. Nadace je nedílnou součástí naší politiky společenské odpovědnosti firmy (CSR).

Jak Nadace pomáhá?
1. Podporuje mladé lidi v zapojení do profesního života.

2. Buduje, zlepšuje nebo renovuje sociální bydlení ve veřejném zájmu a přispívá k jeho energetické účinnosti a ekologickému dopadu.

Projekty mohou být sponzorovány stávajícími zaměstnanci, zaměstnanci v důchodu nebo neziskovými organizacemi a musí se týkat okrajových nebo znevýhodněných skupin obyvatelstva. Nadace poskytuje finanční podporu projektům, které vybírá komise. Společnosti ve Skupině Saint-Gobain mohou dodat stavební materiály a / nebo technické znalosti. Nadace nepodporuje žádnou asociaci ani organizaci, ale pokrývá náklady na práci, služby a školení.

Pierre-André de Chalendar
Pierre-André de Chalendar
předseda představenstva a generální ředitel společnosti Saint-Gobain

Naší ambicí je, aby co největší počet lidí získal pozitivní vztah k životnímu prostředí. Domníváme se, že přístup k atraktivním a zdravým domovům má společenskou hodnotu – to vnímáme jako klíčový faktor při integraci nejchudších lidí v naší společnosti.