ZŠ Žebrák – rehabilitační oddělení

ZŠ Žebrák – rehabilitační oddělení

Základní škola Žebrák, Hradní 67 je určena pro výuku a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zde v péči žáci s různou mírou zdravotního postižení. U většiny z nich se jedná o kombinaci více problémů, což si žádá materiální zázemí nejenom pro vyučování, ale z velké části též pro uvolnění svalů, odpočinek a relaxaci.

S ohledem na nutnost slučování žáků různých potřeb do jedné třídy by vybavení relaxačně-fyzioterapeutických koutků výrazně napomohlo organizaci vzdělávacího procesu. V současnosti jsou ve stávajících prostorech nevyhovující starší pohovky, větší počty polštářů, sedací vaky. Prostředky ze sbírky by škola použila na modernizaci tohoto vybavení.

Sekurit daroval 93 497 Kč