DOZP Zámek Břežany

DOZP Zámek Břežany

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany je naplnění základních životních potřeb a poskytování podpory lidem s mentálním a mentálním a kombinovaným postižením.

Usilujeme o vytvoření podmínek vedoucích k normalitě života, podporujeme maximální zachování soběstačnosti uživatelů, samostatnost v rozhodování a využívání služeb mimo zařízení. Služba respektuje práva a důstojnost uživatelů.

ADFORS daroval 30 043 Kč