Dům Naděje Litomyšl

Dům Naděje Litomyšl

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací v ČR po roce 1989. Je to česká organizace a působí na téměř celém území republiky. Poskytuje pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech.

My v Litomyšli přispějeme na její aktivitu na pomoc ohroženým dětem a mládeži. Klub naděje ročně naplánuje aktivity na volný čas pro 600 dětí a mladých lidí

ADFORS daroval 51 129 Kč