Barometr udržitelné výstavby 2024

Širší průzkum pro urychlení udržitelné výstavby

Barometr udržitelné výstavby, který byl poprvé realizován v loňském roce v 10 zemích, je nyní založen na kvantitativním průzkumu mezi odborníky, studenty, volenými zástupci/zástupci vlád a členy asociací ve 22 zemích, včetně České republiky. Jeho závěry umožňují podrobněji pochopit lokální i globální problémy, přispívají k určení oblastí, na které je potřeba zaměřit úsilí. Výstupy observatoře také definují strategické a zcela zásadní reakce na hlavní současné problémy: změna klimatu, omezené zdroje a rychlá urbanizace ovlivněná demografickým tlakem.

V tomto rychle se měnícím světě, který začíná uplatňovat uhlíkovou neutralitu, musí stavebnictví prokázat, že je schopno dostát tomuto úkolu. Nezapomínejme, že stavební sektor sám o sobě produkuje 37 % emisí CO2, spotřebovává 50 % přírodních zdrojů a vytváří 40 % našeho pevného odpadu. Neměli bychom zapomínat ani na to, že bydlení a infrastruktura jsou ústředním bodem naší společnosti a neustále se vyvíjí.

Z nové edice Barometru vyplývají čtyři klíčová zjištění

 1. Stabilní vnímání důležitosti udržitelné výstavby při nezměněném pohledu na životní prostředí. Aspekt komfortu bydlení je stále nedostatečně doceňován.

 2. Společný pocit naléhavosti, ale s potřebou lepší informovanosti a spolupráce.

 3. Lépe informovaní, lépe vyškolení a angažovanější aktéři ve stavebním odvětví.

 4. Jakákoli realizace udržitelné výstavby bude účinná pouze tehdy, pokud bude odpovídat lokálním podmínkám.

Benoit Bazin

Barometr udržitelné výstavby má být nástrojem pro rozhodování všech aktérů v odvětví stavebnictví, abychom lépe porozuměli lokálním problémům udržitelné výstavby a mohli přejít od úvah ke konkrétním krokům s cílem vybudovat udržitelnou budoucnost pro příští generace.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer, Saint-Gobain

A co Česká republika?

Udržitelná výstavba u nás je především otázkou obecné znalosti, spojování tématu s konkrétními opatřeními. V některých otázkách se její vnímání více či méně odlišuje od evropských i celosvětových výsledků. Obecně se dá konstatovat, že v České republice je znalost tématu podstatně nižší.

 1. Celých 33 % respondentů uvedlo, že nikdy neslyšelo o konceptu udržitelné výstavby. To je o 23 resp. 20 procentních bodů více než v Evropském resp. celosvětovém průměru.

 2. 71 % dotázaných si spojuje pojem udržitelné výstavby zejména s rekonstrukcemi. Celosvětově to je 60 %.

 3. Pouhých 43 % Čechů vnímá, že energetická náročnost budov je součástí udržitelné výstavby. Na rozdíl od evropského průměru 78 %.

 4. Pouhých 47 % Čechů si spojí udržitelnou výstavbu s recyklací materiálů. Ve srovnání s evropským průměrem je to o 25 procentních bodů méně.

 5. Češi si více než ostatní Evropané spojují udržitelnost výstavby s odolností budov. Je to celých 20 % oproti 12 % v Evropě.

 6. V případě spojení udržitelnosti se samotným procesem výstavby budov jsme zcela v souladu s výsledky Evropy. Jedná se o 41 % dotázaných

 7. Češi, na rozdíl od Evropy i celého světa, definují jako cíl udržitelné výstavbu ochrannou životního prostředí (48 % v ČR a 34 % v Evropě) Naopak jako cíl pro ně není boj proti změnám klimatu (15 % v ČR a 24% v Evropě) a pouhá 2 % dotázaných spojuje cíle udržitelnosti s komfortem uživatelů budov (2 % v ČR a 10 % celosvětově).

 8. Pozitivním zjištěním je, že 96 % českých respondentů tvrdí, že implementace udržitelného stavebnictví je vysokou prioritou. To je na úrovni celoevropského průměru.

 9. Češi spoléhají v realizaci principů udržitelné výstavby nejvíce na volené zástupce (49 % v ČR a 35 % v Evropě) Evropané naopak zodpovědnost nejvíce přisuzují architektům a stavebním inženýrům (44 % v ČR a 51 % v Evropě)

 10. Další dobrou zprávou je, že Češi v případě akcelerace udržitelné výstavby nejvíce sází na nové a inovativní řešení (30 % v ČR a 18 % v Evropě), udržitelné materiály (29 % v ČR a 27 % v Evropě) a renovaci stávajících budov (28 % v ČR a 24 % v Evropě). To je ve všech případech více než evropský průměr.

1) Průzkum provedl výzkumný ústav CSA v období od 11. prosince 2023 do 31. ledna 2024 na vzorku 1 760 respondentů starších 18 let z 22 zemí - oproti 10 zemím v loňském roce (Argentina, Brazílie, Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Kanada, Kolumbie, Německo, Mexiko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, Türkiye, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy, Vietnam). Mezi respondenty byli volení zástupci, odborníci, studenti a členové sdružení zabývajících se stavebnictvím, stavebnictvím, ekologickým přechodem, bydlením, energetikou...
2) Trend vypočtený na základě 9 zemí společných pro obě vydání průzkumu (2023 a 2024).

 

 

Tomáš Rosák

V rámci letošního Barometru se mohli vyjádřit i respondenti z České republiky. Díky tomu máme možnost srovnání vnímání udržitelné výstavby u nás a ve zbytku světa. Nejsme na tom špatně, ale v mnoha ohledech máme co dohánět. Barometr se tak pro nás může stát vodítkem v jakých oblastech a tématech zvýšit naši aktivitu, a to nejen v rámci Skupiny Saint-Gobain, ale tak na straně veřejné správy, našich zákazníků nebo akademické sféry.

Češi mají stále rezervy ve znalostech, na druhou stranu vnímají udržitelnou výstavbu více z praktického hlediska, spojují jí se samotným procesem stavby, energetickými opatřeními, nutností rekonstrukce a kvalitou stavebních materiálů. To je pro mě, jako ředitele největšího výrobce stavebních materiálů u nás, velmi pozitivní zjištění.

Tomáš Rosák
CEO Saint-Gobain východní Evropa

Tváří v tvář zrychlujícím se globálním výzvám můžeme něco změnit. Ve dvouminutovém videu představuje Observatoř udržitelné výstavby svou strategii a 3 nástroje pro podporu udržitelné výstavby po celém světě.