Rigips
Weber

Suchá omítka aneb jak nalepit sádrokartonové desky na stěnu?

Suchá omítka aneb jak nalepit sádrokartonové desky na stěnu?

 

Nechce se vám realizovat omítka mokrou cestou a potřebujete urychlit rekonstrukci? Suchá omítka v podobě nalepení SDK desek na stěnu je ideálním řešením estetické úpravy původních stěn, které jsou soudržné, ale jejich vzhled už není uspokojující.

„Suchá omítka“ je lepený obklad sádrokartonovými deskami Rigips, které jsou ke stěně lepené maltou Rifix (alternativně sádrovým tmelem MAX či cementovým lepidlem webertherm elastik).

Jaký materiál budete potřebovat?

Stávající podkladní stěnu, která je soudržná a nic neopadává, je nutné před lepením desek napenetrovat. Pro penetraci se používají buď Základní penetrační nátěr (pro savé podklady – běžně zdivo, stávající omítka aj.) či Základní kontaktní nátěr (pro nesavé podklady – běžně monolitický beton, lokálně aplikované kovové prvky aj.).

Pro nalepení desek se volí nejčastěji lepící malta Rifix (aplikace ve formě terčů). Alternativně lze lepit desky sádrovým tmelem MAX či cementovým lepidlem webertherm elastik (aplikace zubatým hladítkem v pruzích).

Opláštění je tvořeno běžně z desek RB(A) tl. 12,5 mm či v prostředí se zvýšenou vlhkostí z desek RBI(H2) tl. 12,5 mm.

V individuálních případech, kdy je požadavek na zvýšenou mechanickou odolnost konstrukce, se volí desky RigiStabil(DFRIEH2) tl. 12,5 mm.

Tmelení spár SDK desek je doporučeno provádět tmelem Rifino TOP či MAX, které lze využít jak pro základní, tak pro finální tmelení.

Pro úpravu koutů se volí běžně akrylátový tmel či lépe páska na rohy a kouty Habito Flex.

Finální nátěr např. Rigips AirMal nebo weberdeco fresh, popřípadě jiný akrylátový disperzní nátěr, který je výrobcem určen pro použití na SDK.

Před aplikací je nutné mít připravené nářadí a příslušenství v podobě:

  • čisté vědro,
  • zednická lžíce,
  • hladítko,
  • odlamovací nůž,
  • ruční držák s brusnou mřížkou,
  • míchadlo (při ručním míchání není zapotřebí),
  • metr,
  • tesařská tužka.

Nepodceňte přípravu pro tuto aplikaci:

Podklad musí být stabilní, suchý, soudržný, bez živých prasklin. Maximální odchylka od rovinnosti podkladního povrchu je 30 mm. Při větších nerovnostech se poloha desek rozměří na podkladní stěnu a vyznačí se svislé pruhy pro lepení.

V místech prohlubní ve vyznačených pruzích je nutné vyrovnat podklad pomocí předem nalepených svislých pruhů sádrokartonu. Alternativně lze předem nalepit pruhy sádrokartonu na celou výšku místnosti a tyto řádně vyrovnat.

Poté lze následně lepit opláštění ze sádrokartonových desek pouze do tenké vrstvy sádrového spárovacího tmelu naneseného zubatou stěrkou bez potřeby dalšího vyrovnávání. Vytyčení úrovně líce obkladu se provede značkovací šňůrou na podlaze a na stropě.