Studentská architektonická soutěž 2023

18. ročník národního kola Studentské soutěže zná své vítěze

Úkolem 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain bylo navrhnout revitalizaci oblasti nacházející se západně od centra Lisabonu, podél řeky Tajo.

1. místo - Lucie Formanová
2. místo - Michaela Andrlová
3. místo - Ladislav Vala a Pavel Pohanka
Cena Lumion - Studentská soutěž
Cena Saint-Gobain
Cena Saint-Gobain

 

Lucie Formanová - vítězka Studentské soutěže

 

 

Vítězkou se stala studentka Architektury a stavitelství Lucie Formanová z Fakulty stavební ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch. Martina Starka. Získala tak nejen finanční odměnu ve výši 50.000 Kč, ale postoupila i do mezinárodního kola v Lisabonu, kde se v červnu utká s nejlepšími studenty z celého světa.

 

Čím porotu vítězný návrh nejvíce zaujal?

Na návrhu Lucie Formanové porota nejvíce ocenila originální architektonické řešení i stavební detaily. Překvapila tvarem v horní části objektu nové rezidenční budovy v podobě vlny, která má symbolizovat gradaci a růst. Toto členění navíc umožnilo vytvořit příjemné zelené střešní terasy pro obyvatele a část střechy využít k umístění fotovoltaických panelů.

Vítězný projekt jako jeden z mála splnil všechny požadavky na Multikomfortní standard Saint-Gobain, a tak obě navržené budovy mají vysoký tepelný a akustický komfort a kvalitní vnitřní prostředí.

Komu je soutěž určena?

 • Účastníci musí být studenti architektury, designu, stavebního inženýrství nebo jiných souvisejících oborů z univerzit v zemích, kde Saint-Gobain pořádá Národní kolo.
 • Účast je otevřena všem studentům 1. až 6. ročníku studia v akademickém roce 2022-2023. 
 • Studenti se mohou zúčastnit jako jednotlivci nebo v dvoučlenných týmech.
 • Týmy mohou na svém projektu spolupracovat s technickými školami.

 

 

Popis soutěžního úkolu

Úkolem 18. ročníku Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain je navrhnout revitalizaci oblasti nacházející se západně od centra Lisabonu, podél řeky Tajo. Oblast patřící radnici, bude kromě rezidenční funkce obohacena také o kulturní aktivity. 

Soutěžní úkol pro studenty obsahuje 3 části:

A) Vytvořit novou Lisabonskou videotéku (budova A) rekonstrukcí stávající budovy na východní straně pozemku, se zaměřením na návrh interiéru.

B) Navrhnout novou rezidenční budovu (budova B) s podzemním parkováním, která bude kombinovat soukromé bydlení a komunitní bydlení – společné bydlení pro umělce nebo další osoby využívající Lisabonskou videotéku a její audio-vizuální centrum.

C) Navrhnout propojení budov (vnější plocha C) venkovními veřejnými zelenými plochami s volnočasovým využitím, umožňující průchod městskou čtvrtí a propojení s okolními ulicemi.

Projekt musí splňovat požadavky Multikomfortního standardu Saint-Gobain. Jedná se specifika, která definují kvalitu budovy podle toho, jaký mají na jejich uživatele vliv z pohledu akustiky, dostatku světla, kvality vzduchu a tepelné pohody. Více o certifikaci nalezete zde.

O Lisabonu

 • Lisabon je hlavní a největší město Portugalska s odhadovaným počtem obyvatel 544 851 na ploše 100,05 km2.
 • Lisabonu se přezdívá Město sedmi pahorků. Některé městské části jsou příliš strmé a nevhodné pro automobilovou dopravu. Město využívá tři lanovky a výtah. Západní část města zaujímá park Monsanto, jeden z největších městských parků v Evropě, o rozloze téměř 10 km2.
 • Zejména od 19. století Lisabon zvětšoval svou rozlohu navážením zeminy do řeky. Tyto nové plochy umožnily vytvoření hlavních ulic, realizaci železničních tratí, výstavbu doků, a dokonce i realizaci nové městských čtvrtí, jako je Parque das Nações. V této oblasti vzniklo také největší portugalské kulturní centrum, komplex uměleckých podniků Belém Cultural Center.


 •  
Lisabon - město

 

Plánování města pro budoucnost

 • Životní prostředí je hlavním předmětem plánu implementací a rozvoje městské ekologické struktury, která má za cíl zajistit návaznost přírodních systémů.
 • Městský územní plán specifikuje strategii územního rozvoje. 
  Mezi hlavní cíle rozvoje města patří těchto 7 bodů:

→ Přilákat více obyvatel
→ Přilákat více firem a vytvořit více pracovních míst
→ Posílit městskou obnovu
→ Definovat veřejný prostor
→ Vrátit nábřeží lidem
→ Podporovat udržitelnou mobilitu
→ Podporovat udržitelnost a důležitost životního prostředí

 • Mezi hlavní priority vize města patří zvýšení povědomí a významu Lisabonu na globální a národní úrovni, obnova upadajícího města a městského prostředí.
Description
Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD) je seskupením firem, které svým zákazníkům staví v České republice dřevostavby nejvyšší kvality.
Description
Společnost lumiartsoft s.r.o. vznikla počátkem roku 2014, kdy se stala oficiálním distributorem vizualizačního programu Lumion.

Forma a organizace soutěže

Studentská soutěž Saint-Gobain probíhá ve dvou kolech:

 • Národní kolo - soutěž pořádá české zastoupení společnosti Saint-Gobain na místních vysokých školách (po celé ČR)
 • Mezinárodní kolo - soutěž mezi vítězi národních kol

 

Registrace

Všechny zúčastněné týmy se musí zaregistrovat online na webu Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain.

Registraci provádí tým. Vedoucí každého týmu bude muset vytvořit účet pro tým a zadat požadované informace. Nedokončení registrace nebo uvedení neúplných či nepravdivých údajů bude mít za následek vyloučení ze soutěže.

Uzávěrka registrace je 31. března 2023. Registrace do soutěže je zdarma.

Přejít na registraci

 

Národní kolo

 • Národní kola se budou konat ve všech zemích do 28. dubna 2023.
 • Odevzdat projekty do českého národního kola je možné do pondělí 3. dubna 2023 do 14:00 hodin.
 • Kompletní informace včetně požadavků na odevzdání podkladů jsou uvedeny zde
 • Seznam zemí účastnících se letošního ročníku a kontaktní informace na lokální zástupce Saint-Gobain jsou k dispozici na webových stránkách Mezinárodní studentské soutěže Saint-Gobain.
 • Vítězný projekt z každého národního kola bude pozván k účasti na mezinárodním kole.

V národním kole bude projekty posuzovat šestičlenná odborná porota:

 • Šárka Šilarová (ČVUT v Praze)
 • Luboš Knytl (ČVUT v Praze)
 • Jan Hendrych (TUL Liberec)
 • Petr Hlavsa (VUT Brno)
 • Josef Hoffmann (Saint-Gobain)
 • Tomáš Truxa (Saint-Gobain)

 

Mezinárodní kolo

 • Datum uzávěrky pro každý tým pro nahrání požadovaných dokumentů na webové stránky Mezinárodní studentské soutěže Saint- Gobain je do 2. 5. 2023.
 • Mezinárodní kolo studentské soutěže Saint-Gobain se bude konat od 26. do 28. června 2023 v Lisabonu v Portugalsku. Jedná se o třídenní akci zahrnující následující aktivity: uvítací ceremoniál, jednání poroty, prezentace studentů, zpětná vazba k projektům, slavnostní předávání cen, slavnostní večeře a prohlídka města.
 •  Do mezinárodního kola bude pozváno maximálně 60 týmů celkem, v závislosti na počtu zúčastněných zemí.
 • Maximální počet týmů přijatých v jedné zemi je jeden.
 • Maximální počet studentů, kteří se mohou zúčastnit soutěže v jednom týmu, jsou tři.
 • Mezinárodní porota nominuje vítěze (1., 2. a 3. cena) a udělí Zvláštní cenu za mimořádné nápady nebo konkrétní uznání účastníků.
 • Studentská cena se uděluje projektu, který během mezinárodního kola získá nejvíce hlasů od zúčastněných týmů.

Výhled z dronu na Lisabon, zadání soutěžního úkolu.

360° pohled na místo konání soutěžního projektu.

Ceny

Národní kolo

Nejlepší 3 projekty v národním kole budou ohodnoceny finanční částkou:

Studentská cena - národní kolo

Každý řádně odevzdaný projekt bude odměněn voucherem v hodnotě 2 000 Kč do sítě ALZA.

Cena partnera soutěže Lumion za vizuální prezentaci projektu.

Bude udělena za inovativní a jedinečný návrh, který splňuje požadavky udržitelnosti při využití výrobků skupiny Saint-Gobain.

Cena Lumion - Studentská soutěž

Zvláštní cena společnosti Saint-Gobain

Bude udělena za inovativní a jedinečný návrh, který splňuje požadavky udržitelnosti při využití výrobků skupiny Saint-Gobain.

Zvláštní cena - studentská soutěž

Mezinárodní kolo

Ceny - mezinárodní koloSpeciální ceny - mezinárodní kolo

Kritéria hodnocení

Úspěšný projekt je řešený komplexně. Znamená to tedy, že má vyřešený urbanismus, koncept, architektonickou část, vnitřní dispozice, technickou část a výpočty energetické náročnosti a emisí CO2.

Projekt musí dále splňovat požadavky na udržitelnost (ekonomickou, sociální a ekologickou) ve všech hodnocených parametrech.

Architektura

50 %

Mimořádnost návrhu, Koncept a jeho funkčnost, Uspořádání, Řešení exteriéru a interiéru, Vnitřní dispozice , Regionální aspekty a Grafické zpracování projektu

Technická kritéria

20 %

Splnění požadavků na Multi-komfortní standard, Požární bezpečnost, Energetická náročnost, Emise CO2, Spotřeba zdrojů

Konstrukční detaily

20 %

Kvalita navržených stavebních a konstrukčních detailů s ohledem na fyzikální faktory, Řešení tepelných mostů, Řešení akustických mostů, Vzduchotěsnost obálky

Využití produktů

10 %

Správné používání a uvádění produktů a systémových řešení společnosti Saint-Gobain a jeho divizí v projektu

Saint-Gobain každoročně pořádá událost "Teachers Day", která se koná vždy před zahájením soutěže. Tato dvoudenní akce nabízí učitelům ze zúčastněných univerzit příležitost se virtuálně dozvědět více o soutěžním úkolu. 

TEACHER'S DAY, den první

TEACHER'S DAY, den druhý

Kontakty

 

Lokální zástupce společnosti Saint-Gobain pro soutěž v České republice:

Ing. arch. Tomáš Truxa

?  Tomas.truxa@saint-gobain.com

?  +420 702 290 038

 

Tomáš Truxa

domecek

 

 

Centrum technické a obchodní podpory
Saint-Gobain

?  podpora@saint-gobain.com

?  +420 800 476 837

Zhlédněte videa z předchozího ročníku mezinárodního kola ve Varšavě