Soutěž energie

Začni u sebe - logo

 

Nahrajte zde fotku nebo video,
které vystihují jak na úsporu energie doma nebo v práci jdeš ty.

 

 

Autory všech fotek odměníme praktickou cestovní lahví na vodu. Ty budou distribuovány v průběhu měsíce března.

Jeden z účastníků soutěže vyhraje víkendový pobyt s rodinou, spolupracovníky nebo kamarády v energeticky soběstačném domě na Šumavě v termínu 2.–4.6.2023 Výherce vzejde z hlasování EHS manažerů všech divizí,
které proběhne 6.–7.3.2023, výherce bude oznámen v březnovém vydání newsletteru Skyline a v jarním vydání tištěného magazínu Skyline.

 

Český sobestačný dům

Zapojením do soutěže uděluji Saint-Gobain: Uděluji výhradní souhlas k jejich libovolné úpravě a zpracování, včetně případného doplnění dalšími reklamními artefakty (slogany, jinými fotografiemi, prohlášeními apod.), a dále pro propagaci tohoto audiovizuálního záznamu. Poskytuji výhradní licenci k užití (i upravených) záznamů (s jinými díly, včetně zařazení do souborného díla) pro reklamu a propagaci Saint-Gobain, jejich zachycení na jakýchkoliv nosičích vhodných pro šíření záznamů, a to bez časového omezení, množstevního omezení, a bez teritoriálního omezení (tj. nejen v České republice). Saint-Gobain nemá povinnost licenci využít. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že udělená licence je dále postupitelná na třetí stranu, bez mého souhlasu, a dále, že udělení podlicence nepodléhá mému předchozímu souhlasu.