Rigips

Jaké desky volit do prostoru bazénu?

Jaké desky volit do prostoru bazénu? Složení desky

 

Divize Rigips společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ vyvinula speciální stavební desku Glasroc H, která je určena pro extrémně vlhké prostory a prostory s vysokým rizikem vzniku plísní (viz kategorie B a C – dle ČSN EN 13964).

Výjimečné technické parametry desky Glasroc H umožňují konstrukcím suché stavby plnit spolehlivě svou funkci i v prostředích, která jsou často vystavena nadměrné vzdušné vlhkosti, jako jsou např. průmyslové prádelny či velkokapacitní vyvařovny, a v interiérech s trvalým výskytem vody, ke kterým se řadí haly plaveckých a domácích bazénů, veřejné sprchy ve sportovních zařízeních, wellness centra a podobně.

Vysoká vlhkost v interiéru je jednou z hlavních příčin vzniku, růstu a rozmnožováni plísní.

Pokud zdroje vlhkosti z interiéru nelze odstranit, je potřeba k výstavbě použit takový stavební materiál, který plísním nedovolí vyrůst. A pravě takovým materiálem je stavební deska Glasroc H, hlavní komponent systémů suché výstavby.

Fakt, že deska Glasroc H neobsahuje žádný organický komponent, který by mohl představovat živnou půdu pro plísně, činí z této desky materiál plísním absolutně netečný.

Odolnost desky Glasroc H proti vodě zajišťuje kromě impregnace sádrového jádra i skelná rohož opatřena ochranným vodoodpudivým nátěrem.Glasroc H

Desky jsou nicméně paropropustné a pokud je nutné ochránit nosné prvky před vzdušnou vlhkostí, doporučuje se aplikace parozábrany, která bude výrobcem určena do takového prostředí (parobrzdy ISOVER není dovoleno používat v extrémně vlhkém prostředí).

 

V komerčních interiérech s prostory zatíženými vodou a nadměrnou vlhkosti je vysoký předpoklad neustálého styku ploch s ostřikovanou vodou, proto jsou tyto prostory téměř vždy vybaveny keramickým obkladem.

I na to Rigips při vývoji nové stavební desky pamatoval, a proto upravil líc desky Glasroc H tak, aby bylo možno provádět přímou aplikaci keramického obkladu (bez nutnosti penetrace). Oproti běžným impregnovaným sádrokartonovým deskám má Glasroc H ještě jednu nespornou výhodu – její technické parametry umožňuji provádět keramicky obklad stěn již na konstrukci jedenkrát opláštěnou bez nutnosti redukovat rozteče konstrukčních profilů.

Plochy přímo ostřikované vodou

V místech přímo ostřikovaných vodou je pod obklad doporučeno spáry desek vytmelit a aplikovat hydroizolační nátěr (např. akrylátovou hydroizolační stěrku – Akryzol).

Svislé a vodorovné rohy a kouty mezi stěnou i podlahou a prostupy je třeba utěsnit pomoci pružné vodotěsné pásky (např. weber.BE 14 těsnící pás) vložené do hydroizolačního nátěru a následně přestěrkovat.

Kromě volby vhodných desek je nutné volit také správné příslušenství. V rámci podkonstrukce je nutné volit profily se zvýšenou antikorozní úpravou (pro bazény min. RC4) či je možné použít již ošetřené Hydroprofily.

Závěsy musejí být také antikorozně ochráněny a je striktně zakázáno používat pérové rychlozávěsy jakéhokoliv typu. Kotvení desek Glasroc H se provádí speciálními vruty Hydro TN (do tenkostěnných profilů tl. max. 0,7 mm) či GOLD TB (do zesílených profilů UA).

Následné tmelení sádrokartonu, resp. spár je řešeno pomocí sádrového tmelu Vario H v kombinaci s běžnými skelnými páskami (jiné typy výztužných pásek není dovoleno používat).